MultifunC

MultifunC är ett integrerat behandlingsprogram som bygger på empirisk forskning, kognitiv beteendemodifikation, socialinlärningsteori och socialekologisk systemteori. MultifunC finns på institutioner i Sverige, Norge och Danmark.

Målgrupp: Ungdomar (14–18 år) med beteendeproblem och hög risk för återfall i antisocialt beteende

Typ av metod: Insats

Målgrupp

Ungdomar mellan 14–18 år med beteendeproblem och hög risk för återfall i antisocialt beteende.

Syfte

Målet för MultifunC-behandling är att ungdomar med beteendeproblem ska förändra sitt beteende, lära sig sociala färdigheter samt förändra sin attityd, och fungera i skola eller i arbete. Syftet är också att förbättra familjefunktion och relationer.

Innehåll och genomförande

MultifunC omfattar tre faser: kartläggning och utredning, behandling på institution och fortsatt behandling i närsamhället under en eftervårdsperiod. Behandlingen fokuserar på att förändra problembeteenden och utveckla färdigheter.

MultifunC-personalen på en institution är organiserad i fyra team med en teamledare i varje. Ett utredningsteam ansvarar för kartläggning och utredning samt övergripande behandlingsplanering och uppföljning, ett miljöteam ansvarar för behandlingen under institutionsvistelsen, ett pedagogiskt team ansvarar för ungdomarnas skola och praktik och ett familjeteam har ansvar för familjearbetet och eftervården. Kring varje ungdom finns en kontaktgrupp med en representant från varje team.

Omfattning och intensitet

Behandling med MultifunC tar omkring ett år. Cirka 6–7 månader av den tiden består av vistelse på institution.

Utbildning och licens

MultifunC är upphovsrättsskyddat av Multifunc.org.

För att bedriva MultifunC-behandling krävs avtal med programutvecklaren. Kontaktperson för detta är Tore Andreassen, tore.andreassen@bufdir.no.

Kunskap om insatsens effekter

Socialstyrelsen redovisade 2017 en tvåårsuppföljning av metodens effekter.

Referenser

  • MultifunC institutionsbehandling för ungdomar med svåra beteendeproblem – resultat efter två år. Stockholm: Socialstyrelsen; 2017.
  • MultifunC institutionsbehandling för ungdomar med svåra beteendeproblem – resultat efter ett år. Stockholm: Socialstyrelsen; 2014.
  • Multifunc-multifunktionell behandling på institution och i närmiljö.SiS.
  • Implementeringen av MultifunC – ett program för institutionsbehandling av ungdomar med svåra beteendeproblem. Stockholm: Socialstyrelsens; 2011.
Senast uppdaterad:
Publicerad: