MMSE, MMT (Mini Mental State Examination, Mini Mental Test)

MMSE (MMT) mäter en persons kognitiva status. Testet har använts i stor omfattning för screening och identifiering av demens. Originalversionen togs fram 1975 av läkarna Marshal och Susan Folsten.

Målgrupp: Personer med sviktande kognitiv status

Typ av metod: Bedömningsmetod

Den senaste versionen av MMSE i Sverige är en revidering baserad på en konsensusversion av MMT (kallad MMSE-NR) som togs fram i början av 2000-talet i Norge av neuropsykolog och med. dr. Carsten Strobel samt överläkare och professor Knut Engedal. Den senaste svenska versionen kallas Mini-Mental State Examination – Svensk Revidering 2010 (MMSE-SR 2010).

Originalversionen av MMSE var till stor del en sammanställning av de frågor och uppgifter som på 1970-talet ofta användes för att utvärdera kognitiv funktion. MMSE är ett av världens mest använda kognitiva undersökningsinstrument vid demenssjukdomar. När MMSE kom till Sverige började det kallas för Mini-Mental Test (MMT). Redan efter några år fanns flera olika versioner och idag har vi över 30 olika sätt att administrera och rätta dessa frågor, där svårighetsgraden mellan de olika versionerna skiljer sig. Även när en och samma av de tidigare versionerna av metoder används skiljer sig administrering och rättning åt både mellan användare och även när samma användare upprepar testningen.

Målgrupp

Äldre personer med misstänkt demenssjukdom.

Syfte

Mäter en persons kognitiva funktion.

Innehåll och genomförande

Konstruktion

Instrumentet består av 20 frågor uppdelat på 11 områden. Frågorna täcker orientering till tid och rum, minne, språk och visuospatiala funktioner (som avser syn- och rumstolkningsförmåga). Resultat under 24 poäng (av 30) visar på demenssjukdom. MMT fångar främst upp demenssymtom av Alzheimertyp. Resultatet av testet kan påverkas av ålder, utbildning, språkvanor. MMSE (MMT) är inte ett diagnostiskt prov utan en del i en undersökning. Testet ger inte information om orsakerna till kognitiv svikt. Vidare är det nödvändigt att testledaren (TL) som ett minimum har läst igenom manualen eller deltagit vid ett utbildningsseminarium av MMSE-SR samt provtestat det på t.ex. en kollega, innan en patient testas.

Omfattning och intensitet

Tidsåtgång

Tar cirka 5–10 minuter att utföra.

Utbildning och licens

Tillgänglighet

Tillgänglig att ladda ned via Svensk förening för Kognitiva sjukdomar: MMSE-SR (kognitivmedicin.se)

Krav på förkunskaper

MMSE är inte avsett för någon specifik yrkeskategori men kräver grundläggande kunskaper i hur man administrerar kognitiva tester.

Krav på utbildning

Minimum är att den som utför testet läst igenom manualen och deltagit i ett utbildningsseminarium samt provtestat det t.ex. på en kollega innan patient testas.

Kunskapsunderlag

MMSE (MMT) är inte granskat av Socialstyrelsen.

Senast uppdaterad:
Publicerad: