HOME (The Home Observation and Measurement of the Environment)

HOME är ett bedömningsinstrument som kan användas för att identifiera brister i stöd och stimulans i barns hemmiljö. Bedömningsmetoden är väl utprövat internationellt och har testats i Sverige. Socialstyrelsen har översatt och anpassat metoden till svenska förhållanden.

Målgrupp
Föräldrar och barn (3–10 år)

Typ av metod
Bedömningsmetod

Målgrupp

Barn i åldrarna 3–10 år och deras föräldrar.

Syfte

Identifiera brister i stöd och stimulans i barns hemmiljö.

Innehåll och genomförande

Konstruktion

En bedömning enligt HOME utgår alltid ifrån ett hembesök. Information om barnets dagliga liv samlas in med hjälp av intervju och observation.

Intervjun genomförs som ett samtal med en förälder och ett barn. Som hjälp för att strukturera samtalet finns en intervjuguide med frågor om hur en typisk dag ser ut i familjen.

HOME har åtta delskalor som var och en representerar ett område som är viktigt för barns utveckling. Delskalorna består av 55 respektive 60 påståenden, beroende på åldersversion. Påståenden och delskalor är specifika för åldersversionerna, men liknar varandra i flera avseenden.

I Sverige finns HOME tillgängligt i två versioner anpassade till olika åldrar:

 • EC-HOME (Early Childhood ) för barn i åldrarna 3–6 år
 • MC-HOME (Middle Childhood) för barn i åldrarna 7–10 år

Delskalor med påståenden

EC HOME (3–6 år)

 • Inlärningsmaterial
 • Språklig stimulans
 • Fysisk miljö
 • Lyhördhet
 • Teoretisk stimulans
 • Formande
 • Omväxlande
 • Accepterande

MC HOME (7–10 år)

 • Lyhördhet
 • Uppmuntrande av mognad
 • Känslomässig atmosfär
 • Inlärningsmaterial och tillfällen
 • Berikande
 • Familjegemenskap
 • Familjeintegrering
 • Fysisk miljö

Poängsättning och återkoppling

Varje påstående skattas med plus (stämmer) eller minus (stämmer ej). Antalet plus adderas sedan både per delskala och som totalpoäng.

När poängen har sammanställts och analyserats återkopplas ett övergripande resultat till föräldern i form av styrkor och svagheter.

Tidåtgång

Omkring 1–1,5 timmar.

Utbildning och licens

Tillgänglighet

Materialet är gratis och går att beställa från Socialstyrelsen.

Krav på förkunskaper

Socionom i social barn- och ungdomsvård.

Krav på utbildning

Än så länge finns ingen organiserad utbildning i HOME. I manualen finns ett avsnitt om hur man kan själv kan träna.

Licens

Användningen av HOME är licensierat. Socialstyrelsen och HOME Inventory LLC har ett avtal som ger samtliga av Sveriges socialtjänster rättigheten att utan kostnad använda HOME. Kontakta home@socialstyrelsen.se för mer information.

Kunskapsunderlag

HOME är ännu ej granskad av externa granskare.

Referenser

 • Bradley, RH. The HOME Inventory: Review and reflections. I: Reese HW, red. Advances in child development and behavior, Vol 25. San Diego, CA US: Academic Press; 1994. s. 241-88.
 • Bradley, RH, Caldwell, BM. Using the HOME Inventory to Assess the Family Environment. Pediatric Nursing. 1988; 14:97-102.
 • Mundfrom, DJ, Bradley, RH, Whiteside, L. A Factor Analytic Study of the Infant-Toddler and Early Childhood Versions of the Home Inventory. Educational and Psychological Measurement. 1993; 53(2):479-89.
 • Bradley, RH, Gottfried, AW, Ramey, CT, Siegel, L, Mitchell, S, Hammond, MA, et al. Home environment and cognitive development in the first 3 years of life: a collaborative study involv-ing 6 sites and 3 ethnic groups in North America. Developmental Psychology. 1989; 25(Mar 89):217-35.
 • Bradley, RH, Whiteside, L, Caldwell, BM. Maternal IQ, the home environment, and child IQ in low birthweight, premature children. International Journal of Behavioral Development. 1993; 16(1):61-74.
 • Stevens, J, Bakeman, R. A factor analytic study of the HOME scale for infants. Developmental Psychology. 1985; 21:1196-203.
 • Glad, J, Jergeby, U, Gustafsson, C, Sonnander, K. Social Worker and Teacher Apprehension of Children's Stimulation and Support in the Home Environment and Care-Giver Perception of the HOME Inventory in Sweden. British Journal of Social Work. 2013.
 • Burston, A, Puckering, C, Kearney, E. At HOME in Scotland: validation of the home observation for measurement of the environment inventory. Child: Care, Health & Development. 2005; 31(5):533-8.
 • Goemans, A, van Geel, M, Vedder, P, Bradley, RH. HOME in the Netherlands: Validation of the Home Observation for Measurement of the Environment Inventory. Journal of Family Issues. 2014; Early online.
 • Glad, J, Kottorp, A, Jergeby, U, Gustafsson, C, Sonnander, K. Psychometric Properties of the HOME Inventory Using Rasch Analysis. Research on Social Work Practice. 2014; 24(2):235-46.
 • Hollenbeck, A. Early infant home environments: validation of the Home Observation for Measurement of the Environment Inventory. Developmental Psychology. 1978; 14:416-8.
 • Bradley, RH, Caldwell, BM, Rock, SL. Home environment and school performance: a ten-year follow-up and examination of three models of environmental action. Child Development. 1988; 59(Aug 88):852-67.
 • Bradley, RH, Mundfrom, DJ, Whiteside, L, Caldwell, BM. A reexamination of the association between HOME scores and income. Nursing Research. 1994; 43(5):260-6.
Senast uppdaterad:
Publicerad: