GDS-15 (Geriatric Depression Scale)

GDS-15 är ett screeningformulär avsett att identifiera depression hos äldre personer, framtaget av Jerome Yesavage vid Stanford University på 1980-talet.

Målgrupp: Äldre personer med misstänkt depression

Typ av metod: Bedömningsmetod

Målgrupp

Äldre personer, från 55 år.

Syfte

GDS-15 används för att identifiera depression eller depressiva symtom hos äldre personer.

Innehåll och genomförande

Konstruktion

GDS-15 ett frågeformulär med 15 frågor, utvecklat från långversionen av Geriatric Depression Scale som omfattar trettio frågor, GDS-30. Det finns även ytterligare en kortversion, GDS-20, som även innefattar fem frågor om fysisk hälsa. Samtliga av dessa formulär finns på svenska.

GDS-15 innefattar femton frågor kring hur personen uppfattat de senaste två veckorna, vilka besvaras med ja eller nej. Frågorna kan besvaras av personen själv eller genomföras som en intervju. Frågorna rör teman som stämningsläge, aktivitetsnivå och nöjdhet med tillvaron.

Omfattning och intensitet

Poängsättning och återkoppling

Svaren poängsätts med 0 eller 1, där 1 poäng ges till det svar som indikerar problem (ibland ja och ibland nej). Totalt kan personen få 0–15 poäng, 6 poäng eller mer indikerar pågående depression.

Tidsåtgång

Ingen uppgift.

Utbildning och licens

Tillgänglighet

GDS-15 är fri att använda och formuläret kan laddas ner på svenska från Stanford Universitys webbplats. (https://web.stanford.edu/~yesavage/GDS15_Svenska.pdf)

Krav på förkunskaper

Ingen behörighet krävs.

Krav på utbildning

Ingen utbildning krävs.

Kunskapsunderlag

GDS är inte granskat av Socialstyrelsen

Referenser

  • Conradsson M, Rosendahl E, Littbrand H, Gustafson Y, Olofsson B, Lövheim H. (2013). Usefulness of the Geriatric Depression Scale 15-item version among very old people with and without cognitive impairment. Aging Mental Health. 2013;17:638– 45.
  • Pellas, J., & Damberg, M. (2021). Accuracy in detecting major depressive episodes in older adults using the Swedish versions of the GDS-15 and PHQ-9. Upsala Journal of Medical Sciences, 126(1).
Publicerad: