COAT (Carers Outcome Agreement Tool)

COAT är ett instrument för planering, uppföljning och utvärdering av stöd till anhörigvårdare. Forsknings- och utvecklingsarbetet har genomförts i Sverige och England.

Målgrupp: Anhöriga till äldre

Typ av metod: Bedömningsmetod

Forsknings- och utvecklingsarbetet bygger på tidigare forskning avseende anhörigstöd, brukarmedverkan och partnerskap vid ÄldreVäst Sjuhärad, Högskolan i Borås och Universitetet i Sheffield.

Målgrupp

Anhöriga till äldre.

Syfte

Används för planering, uppföljning och utvärdering av stöd till personer som vårdar en anhörig.

Innehåll och genomförande

Konstruktion

COAT består av fyra frågeformulär och baseras på områden som identifierats som viktiga av anhöriga som vårdar en närstående. Till varje område hör en stödplan för planering av åtgärder, uppföljning och utvärdering av den överenskomna hjälpen.

Det finns en användarguide som vänder sig till de anhöriga och en manual som vänder sig till vård- och omsorgspersonalen. Instrumentet har utvecklats och testats i konsultationer med anhöriga och med vård- och omsorgspersonal.

Omfattning och intensitet

Tidsåtgång

COAT tar minst en timme att färdigställa.

Utbildning och licens

Tillgänglighet

Materialet tillhandahålls av Nationellt kompetenscentrum anhöriga och är fritt att läsa eller ladda ner efter registrering.

Krav på förkunskaper

Utförare behöver ha kunskaper om vård och omsorg om äldre, kunskap om anhörigstöd samt vilken service och insatser som finns i närområdet.

Krav på utbildning

Inga krav. Utbildning med möjlighet till uppföljning finns: COAT – anhörigsamtal (Nationellt kompetenscentrum anhöriga)

Kunskapsunderlag

COAT är inte granskat av Socialstyrelsen.

Senast uppdaterad:
Publicerad: