Utbildning och övning

För att öka sin förmåga att upprätthålla verksamheten under fredstida kriser, höjd beredskap och krig behöver den svenska vård- och omsorgssektorn mer utbildning och att öva. På den här sidan finns planeringsstöd och utbildningsmaterial för att stödja regioner och kommuner i det arbetet.

För att upprätthålla verksamheter behövs god planering, utbildning och övning. Övandet behöver förstärkas genom fler övningstillfällen, att fler får möjlighet att öva och att olika aktörer övar mer tillsammans. I vårt uppdrag ingår också att planera och samordna regioners deltagande i nationella kris- och totalförsvarsövningar. 

Några exempel på områden som vårdpersonal behöver ha kunskap om är hälso- och sjukvårdens roll i totalförsvaret, hur vården organiseras och leds vid särskilda händelser och hur prioriteringar görs när det omedelbara vårdbehovet överstiger resurserna.

På den här sidan finns stöd för planering, utbildning och övning.

Nationella utbildnings- och övningsplaner

I det här dokumentet finns nationella planer för utbildning och övning för katastrofmedicinsk beredskap och civilt försvar. Materialet innehåller detaljerade kunskaps- och färdighetsmål för utbildningar och övningar i katastrofmedicin för alla relevanta personalkategorier.

Hälso- och sjukvårdens roll i totalförsvaret

Det här utbildningsmaterialet består av ett textmaterial och en film som riktar sig till medarbetare i hälso- och sjukvården. Det ger en övergripande introduktion till hälso- och sjukvårdens roll i totalförsvaret och kan användas i utbildningar om hälso- och sjukvårdens arbete med krisberedskap, katastrofmedicin eller civilt försvar, men även i självstudier.

Film: Hur arbetet kan förändras (45 sek)

Filmen visar hur arbetssituationen för medarbetare inom hälso- och sjukvården kan förändras vid kris eller krig. 

Syntolkad version – Hur arbetet kan förändras

Det går bra att dela filmen genom att länka den eller bädda in på egen webbplats. Klicka på delaknappen uppe i högra hörnet för att hämta länk eller inbäddningskod.

Publicerad: