Robusta sjukhusfastigheter

En högre nivå av driftsäkerhet skapar bättre förutsättningar att upprätthålla hälso- och sjukvårdsverksamheternas funktion och förmåga även under de omständigheter som höjd beredskap och ytterst krig skulle innebära.

Sjukvårdens robusthet är avgörande för upprätthållandet av vård i alla lägen, såväl i kris som i krig. Driftsäkerheten i verksamheterna är en viktig del av den planering som regioner och kommuner ska göra enligt hälso- och sjukvårdslagen. Sjukhusfastigheter är några av det moderna samhällets mest komplexa och installationstäta byggnader. För att kunna se till att vården som bedrivs i byggnaderna kan utföras säkert och effektivt behöver sjukhusfastigheter och deras fastighetstekniska system vara robusta, med andra ord driftsäkra.

Ansök om statsbidrag

Sedan den 1 juni 2023 finns det möjlighet för regioner att ansöka om medel för att öka robustheten i hälso- och sjukvårdens fastigheter via investeringsprogrammet Sjukvårdens säkerhet i kris och krig, SSIK. Regionerna kan söka medel för genomförd kartläggning och nulägesanalys av den befintliga driftsäkerheten i sjukhusfastigheter där det behövs slutenvård. Under september 2024 går det på nytt att ansöka om statsbidrag.

Mer hos oss

Den här rapporten redogör för hur Socialstyrelsen förbereder för att förvalta investeringsprogrammet SSIK och sammanfattar regionernas arbete med kartläggning och nulägesanalys av sjukhusfastigheter under 2023. Bilagor till rapporten går att beställa, mejla helena.miller@socialstyrelsen.se.

Senast uppdaterad:
Publicerad: