Se Värna våra yngsta – späda barns rätt till hälsa och utveckling i efterhand

Webbinarium

500 kronor per person exklusive moms. 250 kronor per person för en dag.
1 sep - 2 sep
09:30 - 15:15
Den 1-2 september anordnade vi för fjärde året i rad en nationell konferens om stöd till våra yngsta och deras föräldrar. Konferensen arrangerades av Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Här kan du se konferensen i efterhand

 

Innehåll

Konferensen handlar om de 1 001 viktiga dagarna, och om hur vi ska stötta och värna både föräldrar och barn redan under graviditeten och sedan fortsatt under barnets första två år. En period då barnet är exceptionellt mottagligt men också sårbart och föräldrarna särskilt öppna för stöd.

Teman för årets konferens är hur vi kan tolka det lilla barnets signaler och identifiera avvikelser samt hur våld påverkar barnets utveckling. Det blir plenarföreläsningar och valbara seminarier med kunskap från forskning och praktik, intressanta exempel på verksamheter och utvecklingsarbete.

Målgrupp

Vi riktar oss till alla som möter blivande föräldrar, späda barn och deras föräldrar inom mödra- och barnhälsovård, socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, specialverksamheter, vuxenpsykiatri, beroendevård och så vidare. Vi välkomnar också beslutsfattare, chefer på olika nivåer, verksamhetsutvecklare och forskare.

Kontakt

Agnes Lundström, utredare, Socialstyrelsen

Frågor om anmälan: Agnetha Bäckman, administratör, Folkhälsomyndigheten

Frågor om programmet: Ann-Cristine Jonsson, utredare, Folkhälsomyndigheten

Arrangörer

Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Dokumentation från konferenserna 2019, 2018 och 2017

Här hittar du information från de tidigare konferenserna

och inspelade webbinarier om späda barn.