Ansökan om passtillstånd och återkallelse av pass

Här hittar du information om ansökan om passtillstånd och återkallelse av pass.

Ansökan om passtillstånd

I vissa fall krävs det för att kunna få ett pass att sökanden har ett passtillstånd. Passtillstånd krävs enligt 20 § passlagen (1978:302) för den som är intagen för vård enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård eller lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, om:

  • chefsöverläkaren vid sjukvårdsinrättningen har gjort en anmälan om att pass inte får utfärdas utan ett sådant tillstånd,
  • patienten genomgår rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning,
  • ett tidigare utfärdat pass har återkallats på grund av framställning enligt 24 § 2 st. passlagen.

En ansökan om passtillstånd kan göras av den som ansöker om pass eller anmälas av Polismyndigheten.

Polismyndigheten ska skicka en anmälan till Socialstyrelsen i samband med ansökan om pass om passtillstånd saknas och detta krävs enligt 20 § passlagen (se 10 § 2 st. passlagen). Socialstyrelsen prövar sedan frågan om passtillstånd.

Återkallelse av pass

En chefsöverläkare som anser att det med hänsyn till ändamålet med vården är olämpligt att en patient har pass kan anmäla detta till Socialstyrelsen. Socialstyrelsen kan då fatta ett beslut om att göra en framställning hos Polismyndigheten att passet ska återkallas (se 24 § 2 st. passlagen).

Anmälan om passtillstånd

En anmälan om passtillstånd kan göras av Polismyndigheten. I ärendet kommer Socialstyrelsen att begära in ett yttrande som innehåller en bedömning om det är lämpligt att patienten har pass. Till yttrandet är det lämpligt att bifoga förvaltningsrättsdomar för den senaste tvåårsperioden.

Skicka ansökan till

Socialstyrelsen
106 30 Stockholm

Senast uppdaterad:
Publicerad: