Ansökan/anmälan om passtillstånd och återkallelse av pass

Här hittar du information om ansökan/anmälan om passtillstånd och återkallelse av pass.

Ansökan/anmälan om passtillstånd

I vissa fall krävs det för att kunna få ett pass att sökanden har ett passtillstånd. Passtillstånd krävs enligt 20 § passlagen (1978:302) för den som är intagen för vård enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård eller lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, om:

  • chefsöverläkaren vid sjukvårdsinrättningen har gjort en anmälan om att pass inte får utfärdas utan ett sådant tillstånd,
  • patienten genomgår rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning, eller
  • ett tidigare utfärdat pass efter intagningen har återkallats på grund av framställning enligt 24 § 2 st. passlagen.

En ansökan om passtillstånd kan göras av den som ansöker om pass eller anmälas av Polismyndigheten.

Om passtillstånd krävs enligt 20 § passlagen och ett sådant tillstånd inte lämnas in i samband med passansökningen ska Polismyndigheten, om passansökningen inte ska avslås, skicka en anmälan till Socialstyrelsen så snart det kan ske (se 10 § 2 st. passlagen). Socialstyrelsen prövar sedan frågan om passtillstånd.

I ärendet kommer Socialstyrelsen att begära in ett yttrande som innehåller en bedömning om det är lämpligt att patienten har pass. Till yttrandet är det lämpligt att bifoga förvaltningsrättsdomar för den senaste tvåårsperioden.

Återkallelse av pass

En chefsöverläkare som anser att det med hänsyn till ändamålet med vården är olämpligt att en patient har pass ska anmäla detta till Socialstyrelsen. Socialstyrelsen kan då fatta ett beslut om att göra en framställning hos Polismyndigheten att passet ska återkallas (se 24 § 2 st. passlagen och 24 § 1 st. passförordningen [1979:664]).

Skicka ansökan till

Socialstyrelsen
106 30 Stockholm

Så behandlar vi dina personuppgifter

Senast uppdaterad:
Publicerad: