Intyg om utbetald ersättning från Ersättningsnämnden

Ersättningsnämnden lades ner den 30 juni 2016. Du som fått ersättning men förlorat intyget kan få ett nytt intyg via oss.

För nytt intyg

För att få ett nytt intyg, mejla socialstyrelsen@socialstyrelsen.se, eller ring 075-247 30 00. Ange ditt namn och personnummer samt din begäran om ett nytt intyg.

Så behandlar vi dina personuppgifter

För kopia av beslut

För att få en kopia på själva beslutet om ersättning och underlag, mejla riksarkivet@riksarkivet.se eller ring 010-476 70 00.

Ersättningsintyg för att visa att du fått ersättning

Du kan i vissa situationer behöva visa upp ett intyg på att du har fått ersättning exempelvis för att Försäkringskassan inte ska räkna in ersättningen vid beslut om vissa inkomstprövade socialförsäkringsförmåner, till exempel bostadsbidrag.

Samma sak gäller när en kommun beslutar om vissa bidrag och avgifter, till exempel ekonomiskt bistånd och taxor inom äldreomsorgen.

Ett sådant intyg fick du tillsammans med beslutet om ersättning. Intyget innehåller enbart uppgifter om att ersättning har beviljats samt namn och personnummer på den person som beslutet avser.

Socialstyrelsens ansvar

Socialstyrelsen ansvarar för en förteckning över personer som har fått ersättning enligt lagen om ersättning på grund av övergrepp eller försummelser i samhällsvården av barn och unga i vissa fall.

Socialstyrelsen ansvarar för förteckningen för att myndigheten ska kunna ersätta intyg som kommit bort och på begäran lämna den information till kommuner och myndigheter som följer av 17 § samma lag.

Socialstyrelsens arbete med uppgifter enligt lagen om ersättning på grund av övergrepp eller försummelser i samhällsvården av barn och unga i vissa fall omfattas av sekretessbestämmelsen i 26 kap. 14 a § offentlighets- och sekretesslagen.

Ersättningsnämnden

Ersättningsnämnden var tidigare den myndighet som prövade ansökningar och beslutade om ersättning till den som har varit omhändertagen för samhällsvård mellan åren 1920 och 1980 och i samband med detta blivit utsatt för allvarliga övergrepp eller försummelser. Den utgick ifrån ”lagen (2012:663) om ersättning på grund av övergrepp eller försummelser i samhällsvården av barn och unga i vissa fall”. 

Det går inte längre att ansöka om ersättning. Det gick att ansöka mellan den 1 januari 2013 och den 31 december 2014.

Senast uppdaterad:
Publicerad: