Ansöka om förlängd frystid för befruktade ägg

Här hittar du information om hur du kan ansöka om förlängd frystid för befruktade ägg.

Från och med den 1 januari 2019 får ett befruktat ägg förvaras fryst i högst tio år i stället för fem år.

Du som har befruktade ägg som frystes ned mellan den 1 januari 2014 och den 31 december 2018 omfattas av de nya bestämmelserna och du behöver därför inte ansöka om en förlängning av frystiden.

Även du som tidigare har ansökt om förlängd frystid hos oss och har fått ett beslut om förlängning som understiger tio år omfattas av de nya bestämmelserna. Du behöver inte kontakta oss utan de nya bestämmelserna gäller oavsett tidigare beslut och de befruktade äggen får förvaras nedfrysta i sammanlagt tio år.

Vi får enligt de nya bestämmelserna, om det finns synnerliga skäl, även medge att tiden för förvaring av de befruktade äggen förlängs efter att tio år har gått, se information om hur du ansöker om detta nedan.

Så här ansöker du

En ansökan om förlängd tid för förvaring av befruktade ägg i fryst tillstånd görs skriftligt via blanketten nedan.

I ansökan ska det framgå sökandens och medsökandens namn, personnummer och adress. I de fall där sökanden har genomgått behandlingen som ensamstående fylls ansökan endast i av sökanden. I ansökan berättar du/ni varför du/ni vill ha förlängd frystid, varför du/ni inte har utnyttjat de befruktade äggen och när du/ni planerar att använda dessa. Ansökan dateras och undertecknas av sökanden och, om det är aktuellt, av medsökanden.

Bifoga ett aktuellt intyg från kliniken där de befruktade äggen förvaras. Av intyget ska det framgå hur många befruktade ägg som finns nedfrysta, när dessa frystes ned och när frystiden går ut.

Senast uppdaterad:
Publicerad: