Ansöka om tillstånd att använda rödakorsmärket, benämningen röda korset eller Genèvekorset

Här hittar du information om hur du kan ansöka om tillstånd att använda rödakorsmärket eller benämningen röda korset eller Genèvekorset.

Av 2 § 1 lagen (2014:812) om skydd för kännetecken i den internationella humanitära rätten framgår att ett märke som består av ett rött kors mot vit bakgrund, eller benämningen ”röda korset” eller ”Genèvekorset” är skyddade enligt lagen.

Av 20 a § 1 Totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12) framgår att en ansökan om tillstånd att använda ett kännetecken enligt lagen (2014:812) om skydd för kännetecken i den internationella humanitära rätten prövas av Socialstyrelsen när det gäller rödakorsmärket eller benämningen ”röda korset” eller ”Genèvekorset”.

Så här ansöker du om tillstånd

En ansökan om tillstånd att använda rödakorsmärket eller benämningen röda korset eller Genèvekorset ska du göra skriftligt. Den ska innehålla uppgifter om:

  1. sökandens namn eller firma och adress,
  2. vilket kännetecken som ansökan avser,
  3. ändamålen med användningen av kännetecknet, och
  4. de omständigheter i övrigt som är av betydelse för prövningen av ärendet.

Skicka ansökan till

Socialstyrelsen
106 30 Stockholm

Senast uppdaterad:
Publicerad: