Statistik om donationsregistret

Här hittar du statistik om antalet anmälningar som rör ställningstagande till organ- och vävnadsdonation. Statistiken är baserad på donationsregistret.

Totalt antal anmälningar

Här kan du se hur många som har registrerat sitt ställningstagande i donationsregistret, både för hela landet och per län. Statistiken uppdateras dagligen klockan 03:00.

Donationsregistret

Siffran visar totala antalet personer med registrerat ställningstagande i donationsregistret till och med det datum som anges.

5 december 2022

Personer i donationsregistret

1 843 161

Av de cirka 1,8 miljoner svenskar som anmält sitt ställningstagande i donationsregistret är cirka 80 procent positivt inställda till att donera. 

Anmälningar per dag

Linjediagrammet visar totalt antal anmälningar till donationsregistret som skett per dag, det vill säga antalet ja eller nej till donation samt antalet avregistreringar.

Anmälningar per län

Stapeldiagrammet visar totalt antal anmälningar till donationsregistret senaste veckan och föregående vecka per län.

Kvartalsstatistik 2022

Figurerna nedan innehåller statistik från donationsregistret i form av sifferuppgifter från antalet inkomna anmälningar uppdelat på

  • län
  • kvartal.

Sifferuppgifterna för antalet anmälningar avser: ja och nej till donation samt avregistrering ur registret (*).

Första kvartalet 2022

Andra kvartalet 2022

donation-kvartal-2-2022.png

Tredje kvartalet 2022

Anmälningar sedan 2011

Figuren nedan visar det totala antalet anmälningar per år under de senaste 10 åren.

donation_arsstatistik_2011-2021.jpg

Under 2021 anmälde cirka 97 % ja till donation och cirka 3 % anmälde nej till donation. Fördelning av antalet anmälningar per kön är 67 % kvinnor och 33 % män.

Anmälningar Donationsveckan 2022

Under Donationsveckan den 7–13 november 2022 registrerade 12 250 personer sitt ställningstagande i donationsregistret. I graferna ovan kan du se hur många som registrerade sig per dag under veckan, både nationellt och uppdelat per län.

Kontakt

Nationellt Donationscentrum
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: