Informationsmaterial för mottagningar, vårdcentraler och privatpersoner

Här kan du ladda ner eller beställa informationsmaterial och filmer. Materialet kan beställas kostnadsfritt av hälso- och sjukvården för att finnas tillgängligt i väntrum, på mottagningar och i mötet med patienter. Patienter och närstående kan också ladda ner och beställa materialet.

Animerad film anpassad för väntrum, och presentationer om hur patienter och närstående kan klaga på hälso- och sjukvården.

Filmen Om du inte är nöjd med vården (48 sekunder)

Filmen Om du inte är nöjd med vården (26 sekunder)

Folder Inte nöjd med vården

Foldern innehåller övergripande information om hur patienter och närstående gör för att lämna synpunkter eller klagomål på vården. Formatet på foldern är 10x21 cm.

Beställ kartongställ i papp till foldern

Bilagor

Ladda ner den ifyllbara foldern där du kan skriva in egna kontaktuppgifter längst bak samt lägga till logga till det egna landstinget. Du står själv för eventuell tryckkostnad.

Foldern finns som lättläst på svenska, svenskt teckenspråk och i punktskrift på svenska. Foldern finns också på engelska.

Vykort Inte nöjd med vården (A5-format)

Vykortet ger kort övergripande information om hur patienter och närstående gör för att lämna synpunkter eller klagomål på vården.

Bilagor

Ladda ner det ifyllbara vykortet där du kan skriva in egna kontaktuppgifter på baksidan samt lägga till logga till det egna landstinget. Du står själv för eventuell tryckkostnad.

Affisch Inte nöjd med vården (A4-format)

Ladda ner ifyllbar affisch där du kan skriva in egna kontaktuppgifter och lägga till logga till det egna landstinget. Du står själv för eventuell tryckkostnad.

Senast uppdaterad:
Publicerad: