Statistik och data

Här hittar du statistik som vi tar fram och register som vi förvaltar. Du kan söka i öppna jämförelser och bland klassifikationer och koder. Det ger till exempel möjlighet att följa utvecklingen över tid så att socialtjänsten kan bli bättre. Eller att upptäcka omotiverade skillnader så att hälso- och sjukvården kan bli mer jämlik.

Register

Vi förvaltar en rad register för att kunna analysera och följa utvecklingen i hälso- och sjukvården samt socialtjänsten.

Statistik

Officiell statistik och annan statistik om folkhälsa, hälso- och sjukvård och socialtjänst samt covid-19.

Klassifikationer och koder

Med klassifikationer kan personal i vård och omsorg dokumentera information om patienter, klienter och brukare på ett systematiskt och enhetligt sätt.

Öppna jämförelser

Här kan du jämföra hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens kvalitet i hela Sverige.

Öppna data

Här hittar du alla data som Socialstyrelsen tillhandahåller som öppna data.