Viktlistor för NordDRG

DRG-vikt är ett relativt mått på vård- och behandlingskostnaden för en genomsnittspatient i varje DRG-grupp. Högre vikt betyder högre kostnader. För att vikterna ska bli representativa krävs att kostnadsberäkningarna görs på stora patientmaterial.

Information om hur DRG-vikter beräknas finns i publikationen "Arbetsprocessen för nationella prospektiva vikter 2019" som du kan öppna eller ladda ner här. Nya viktlistor presenteras senast den 31 oktober varje år. Äldre viktlistor kan beställas via e-post: DRG@socialstyrelsen.se.

Nya namn på prospektiva vikter och referensvikter

Benämningarna prospektiva vikter och referensvikter har fått nya namn för att underlätta för användarna. Båda listorna är prospektiva och de nya benämningarna är prospektiva sjukhusvikter och prospektiva klinikvikter.

Skillnaden är att vikterna är beräknade på sjukhusvårdtillfällen respektive klinikvårdtillfällen. Med sjukhusvårdtillfällen avses så kallade kopplade klinikvårdtillfällen, det vill säga att patienten under en sammanhängande period har vårdats på mer än en klinik på samma sjukhus. Klinikvårdtillfällen används vid DRG-baserade jämförelser mellan kliniker med samma inriktning, medan sjukhusvårdtillfällen används vid DRG-baserade jämförelser mellan olika sjukhus.

Prospektiva sjukhusvikter

Prospektiva sjukhusvikter beräknas på sjukhusvårdtillfällen.

Prospektiva klinikvikter

Prospektiva klinikvikter beräknas på klinikvårdtillfällen.

För 2021 är det fel i viktlistan Prospektiva klinikvikter för somatik klinik, NordDRG 2021. DRG T16P och T16Q ska ha den gemensamma vikten 0,057. DRG T17P och T17Q ska ha den gemensamma vikten 0,047.

Nationella vikter

Nationella vikter utgör referensmaterial, så kallade retrospektiva vikter för jämförelser av producerad vård, och presenteras av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Se filen Retrospektiva DRG-vikter CC-grupperat SV+ÖV 2012–2017.

Kontakt

För NordDRG-frågor (sekundär klassificering)
Senast uppdaterad:
Publicerad: