Viktlistor för NordDRG

DRG-vikt är ett relativt mått på vård- och behandlingskostnaden för en genomsnittspatient i varje DRG-grupp. Högre vikt betyder större kostnader. För att vikterna ska bli representativa krävs att kostnadsberäkningarna görs på stora patientmaterial.

Information om hur DRG-vikter beräknas finns i Arbetsprocessen för nationella prospektiva vikter 2019.

Nya viktlistor presenteras senast den 31 oktober varje år. Äldre viktlistor kan beställas via mejl nedan.

Prospektiva viktlistor

Prospektiva viktlistor beräknas på sjukhusvårdtillfällen. Observera att 2018 och 2019 års viktlistor är sammansatta av både slutenvård och öppenvård. I listorna för 2019 finns markör för slutenvård och öppenvård.

2019-10-28: Texter uppdaterade och DRG R87O Punktionsbiopsi ben/benmärg O har bytt kod till X87O.

Referensviktlistor

Referensviktlistor beräknas på klinikvårdtillfällen. Observera att 2018 och 2019 års viktlistor är sammansatta av både slutenvård och öppenvård. I listorna för 2019 finns markör för slutenvård och öppenvård.

2019-10-28: Texter uppdaterade och DRG R87O Punktionsbiopsi ben/benmärg O har bytt kod till X87O.

Nationella vikter

Nationella vikter utgör referensmaterial, så kallade retrospektiva vikter för jämförelser av producerad vård, och presenteras av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Se filen Retrospektiva DRG-vikter CC-grupperat SV+ÖV 2012–2017.

Kontakt

För NordDRG-frågor (sekundär klassificering)
Senast uppdaterad:
Publicerad: