Kontaktperson

Som kontaktperson träffar du barnet regelbundet för att umgås och hitta på aktiviteter tillsammans.

Socialtjänsten kan bedöma att ett barn behöver stöd i sin vardag. Det kan till exempel handla om att barnet behöver aktiveras på sin fritid eller få hjälp med skolarbete. Det kan också handla om att barnet behöver bryta sig loss från en olämplig miljö. I sådana situationer kan socialtjänsten utse en kontaktperson.

Det här ingår i uppdraget

Som kontaktperson träffar du regelbundet ett barn. Hur ofta och hur länge beror på det enskilda barnets behov, men det kan röra sig om några dagar i veckan eller i månaden. Uppdraget handlar om att ge barnet stöd utifrån dess behov, till exempel ge barnet ett nytt nätverk eller rutiner alternativt bryta en negativ utveckling hos barnet. Det är viktigt att du lyssnar till barnets synpunkter och önskemål. Du behöver dessutom ha kontakt med socialtjänsten och ibland med barnets föräldrar.

För de barn som riskerar att hamna i exempelvis missbruk, kriminalitet eller socialt nedbrytande beteende kan en särskilt kvalificerad kontaktperson utses. Som särskilt kvalificerad kontaktperson ska du ge stöd och vägledning för att minimera dessa risker. Du ska också följa och motivera barnet till exempelvis skolarbete eller lämpliga fritidsaktiviteter, samt ingripa i svåra situationer som kan uppstå. Du behöver dessutom ha kontakt med exempelvis barnets skola och hjälpa barnet i andra myndighetskontakter.

Som kontaktperson eller särskilt kvalificerad kontaktperson har du tystnadsplikt.

Krav för uppdraget

Det finns inga specifika krav på dig som vill bli kontaktperson. Det är socialtjänsten i kommunen som gör en utredning och bedömer om du är lämplig.

De kan bland annat titta på

  • din livssituation, dina personliga förutsättningar och egenskaper
  • uppgifter från socialtjänstens register
  • uppgifter från Polisens misstanke- och belastningsregister.

Det ställs ofta högre krav på dig som vill bli särskilt kvalificerad kontaktperson eftersom uppdraget är mer komplext.

Om du bedöms lämplig för något av uppdragen kontaktar socialtjänsten dig när det finns ett barn som du passar för.

Så länge pågår uppdraget

Uppdraget pågår så länge som barnet har behov av dig som kontaktperson. Det kan alltså röra sig om några månader upp till flera år. Det är socialtjänsten som beslutar om uppdraget ska avslutas. Du kan också själv ta initiativ till att avsluta uppdraget.

Stöd och ersättning

Vissa kommuner erbjuder utbildning till dig som vill bli kontaktperson. Du får mer information av din kommun när du anmält intresse.

Du har också rätt till ersättning för uppdraget. En del av ersättningen är för de faktiska kostnaderna du har för uppdraget och den andra delen är ett fast arvode. Det är kommunen som fattar beslut om storleken på ersättningen. Som vägledning till kommunen har Sveriges kommuner och regioner (SKR) tagit fram rekommendationer för ersättningsnivåer för kontaktperson.

Som särskilt kvalificerad kontaktperson har du också rätt till ersättning. Här har SKL inga rekommendationer, kommunen beslutar om beloppet utifrån hur komplext uppdraget är.

Berättelser från personer som är kontaktperson

Fotboll, läxläsning och övningskörning blev vändpunkten

Siar arbetar med några av de mest utsatta ungdomarna i samhället. Han har också bakgrund som flykting. Kanske var det därför som hans uppdrag som kontaktperson för den stökiga killen Wase från Afghanistan blev så framgångsrikt. – Idag känns han nästan som en lillebror för mig, säger Siar.

Han hjälper till att bryta den onda cirkeln för barn

Det kan handla om att gå och bowla, rida, titta på bilar eller grilla korv i trädgården. En pojke ville bara meta. Anders har varit kontaktperson i 20 år. Åtskilliga är de barn som fått hans hjälp att ta nya steg ut i världen. Det är barnets önskan som styr, säger han.

Hon får unga människor att växa

På ytan ser det kanske inte så speciellt ut. Två tjejer som går i affärer och fikar tillsammans. Men i själva verket är det en viktig övning för den yngre att möta omvärlden och prova på det sociala samspelet var tredje söndag.

Senast uppdaterad:
Publicerad: