Kontaktfamilj

Som kontaktfamilj tar du emot ett barn i ditt hem någon eller några dagar i månaden, för att vara ett extra stöd.

Ett barn kan behöva personligt stöd, trygghet och få komma till en ny miljö. Det kan också handla om att föräldrarna behöver hjälp för att kunna ta sitt föräldraansvar. I sådana situationer kan socialtjänsten utse en kontaktfamilj, som kan vara en person eller en familj.

Det här ingår i uppdraget

Som kontaktfamilj tar du regelbundet emot ett barn i ditt hem. Hur ofta och hur länge barnet bor hos dig beror på barnets behov men det kan röra sig om några dagar och nätter i månaden.

Uppdraget handlar om att ge barnet stöd utifrån dess enskilda behov, till exempel ge barnet ett nytt nätverk eller rutiner alternativt bryta en negativ utveckling hos barnet. I det kan ingå att ge barnet stöd med till exempel läxläsning och fritidssysselsättningar. Det är viktigt att du lyssnar till barnets synpunkter och önskemål. Du behöver dessutom ha kontakt med socialtjänsten och ibland med barnets föräldrar. Som kontaktfamilj har du tystnadsplikt.

Vad krävs av mig?

Det finns inga specifika krav på dig som vill bli kontaktfamilj. Det är socialtjänsten i kommunen som gör en utredning och bedömer om du och eventuell partner är lämplig som kontaktfamilj.

De kan bland annat titta på

  • vilka som bor i hemmet och er livssituation
  • dina personliga förutsättningar, egenskaper och omsorgsförmåga
  • uppgifter från socialtjänstens register
  • uppgifter från Polisens misstanke- och belastningsregister.

Om du och eventuell partner bedöms lämpliga kontaktar socialtjänsten dig när det finns ett barn som du eller ni kan passa för.

Så länge pågår uppdraget

Uppdraget pågår så länge som barnet har behov av er som kontaktfamilj. Det kan alltså röra sig om några månader upp till flera år. Det är socialtjänsten som beslutar om uppdraget ska avslutas. Du kan också själv ta initiativ till att avsluta uppdraget.

Stöd och ersättning

Vissa kommuner erbjuder utbildning till dig som vill bli kontaktfamilj. Du får mer information av din kommun när du anmält intresse.

Du har också rätt till ersättning för uppdraget. En del av ersättningen är för de faktiska kostnaderna du har för uppdraget och den andra delen är ett fast arvode. Det är kommunen som fattar beslut om storleken på ersättningen. Som vägledning till kommunen har Sveriges kommuner och regioner (SKR) tagit fram rekommendationer för ersättningsnivåer för kontaktfamiljer.

Berättelser från personer som är kontaktfamilj

En man och en ungdomstjej står i köket
Han sprider trygghet till barn
Att ge ett barn en möjlighet att få känna sig viktig, det är kärnan i att vara kontaktfamilj.
Bild på två flickor och en kvinna i köket
Jag vill göra skillnad för barn och underlätta för familjer
Som kontaktfamilj är Karin lite som en extramormor med tid att lyssna, berätta och göra vardagliga saker tillsammans.
Kvinna och flicka läser bok tillsammans
Bok med beröm ledde till framsteg
Lågstadietjejen Maja fick ständigt höra om allt det dåliga hon gjorde. Men när Anna blev kontaktfamilj vände det.
Senast uppdaterad:
Publicerad: