Vad kan jag göra?

Det finns olika sätt att hjälpa ett barn. Här kan läsa mer om vilket uppdrag som passar dig bäst. Du kan söka på uppdragsnamnet, till exempel familjehem, på kommunens webbplats, eller ringa till växeln.

Kontaktperson
Som kontaktperson träffar du barnet regelbundet för att umgås och hitta på aktiviteter tillsammans.
Kontaktfamilj
Som kontaktfamilj tar du emot ett barn i ditt hem någon eller några dagar i månaden, för att vara ett extra stöd.
Familjehem
Som familjehem tar du emot barn som av olika anledningar inte kan bo hemma. Barnet bor oftast hos dig en längre tid.
Jourhem
Som jourhem tar du med kort varsel emot barn som behöver omedelbart skydd eller stöd för en kortare tid.
God man
Som god man för ett ensamkommande barn har du samma ansvar som en förälder, men barnet bor inte hos dig.
Vårdnadshavare
Som särskilt förordnad vårdnadshavare för ett barn tar du över föräldrarnas ansvar men barnet bor inte alltid hos dig.
Senast uppdaterad:
Publicerad: