Riskgrupper

Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen identifierat de grupper som löper störst risk att drabbas av särskilt allvarligt sjukdomsförlopp om de blir sjuka i covid-19. Dessa grupper kan ha ett särskilt behov av att skyddas mot smitta.

Under 2021 kommer Socialstyrelsen återkommande uppdatera sammanställningen över riskfaktorer utifrån ny kunskap och erfarenhet. Syftet med listan är att ge regeringen ett underlag om ekonomisk ersättning till de mellan 18 och 67 år som av smittskyddsskäl inte bör yrkesarbeta. Listan över riskgrupper omfattar inte barn och är inte riktlinje, rekommendation eller författning.

Grupper som löper störst risk att drabbas allvarligt vid insjuknande i covid-19

Lista över grupper som kan drabbas allvarligt vid sjukdomsförlopp i covid-19, 8 april (pdf)

Våra senaste publiceringar om riskgrupper

Graviditet

Bedömning av om pågående graviditet ökar risken att drabbas av ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid covid-19, 5 februari 2021(pdf)

Läs mer hos Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, (SBU)  om covid-19 vid graviditet 

Socialstyrelsens uppdrag om riskgrupper

Uppdrag att löpande se över och vid behov uppdatera sammanställningen över de identifierade grupperna som löper störst risk att drabbas av särskild allvarlig sjukdomsutveckling vid insjuknande i covid-19, 26 februari 2021 (pdf)

Rapportering av uppdrag om riskgrupper kopplat till covid-19, 17 april 2020(pdf)

Förtydligande av regeringsuppdraget, 23 april 2020(pdf)

Uppdatering av uppdrag om riskgrupper, 1 juni 2020 (pdf)

Ersättning till riskgrupper

Förordning (2020:582) om viss sjukpenning i förebyggande syfte och viss smittbärarpenning med anledning av sjukdomen covid-19

Förordning om viss sjukpenning i förebyggande syfte och viss smittbärarpenning med anledning av sjukdomen covid-19 (pdf)

Läs mer hos Försäkringskassan om villkoren för att beviljas ersättningarna

Läs mer hos Regeringen om ersättning till riskgrupper samt vissa anhöriga och föräldrar

Mer hos oss

Läs mer om försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Publicerad: