Information om covid-19 till personal i kommunal hälso- och sjukvård

Från och med den 1 april 2022 klassas covid-19 inte längre som en allmänfarlig eller samhällsfarlig sjukdom, även om vi fortfarande befinner oss i en pandemi. Covid-19 är fortsatt en anmälningspliktig sjukdom som är smittspårningspliktig i vissa miljöer. För dig som arbetar inom vård och omsorg är det viktigt att hålla i det smittförebyggande arbetet.

Det här gäller nu

Covid-19 klassas inte längre som en allmänfarlig eller samhällsfarlig sjukdom. Det fortsätter dock att vara en anmälningspliktig sjukdom. Folkhälsomyndigheten har även beslutat att covid-19 ska smittspåras i vissa verksamheter inom vård och omsorg.

Läs mer om anmälningspliktiga sjukdomar och vad det innebär hos Folkhälsomyndigheten

Läs mer om testning för covid-19 hos Folkhälsomyndigheten

Inom vård och omsorg är det viktigt att fortsätta skydda vård- och omsorgstagare mot smitta. Därför behöver särskilda riskreducerande åtgärder vidtas inom dessa verksamheter även under en viss tid framöver för att minska risken för smittspridning av covid-19. 

Aktuella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till personal i vård och omsorg

Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan användas som ett komplement till gällande föreskrifter och regionalt och lokalt utarbetade riktlinjer där du arbetar.

Gå till Folkhälsomyndighetens sida med information om covid-19 för personal i vård och omsorg

Det är fortfarande viktigt att personal vaccinerar sig mot covid-19

Du som jobbar inom vård och omsorg arbetar många gånger fysiskt nära dem som drabbas hårdast av covid-19. Genom att vaccinera dig mot covid-19 och ta de påfyllnadsdoser som erbjuds behåller du ett gott skydd och undviker allvarlig sjukdom. Vaccination är också en av åtgärderna som kan minska smittspridning.

Den som bedriver vård och omsorg ansvarar bland annat utifrån ett patientsäkerhets- och kvalitetsperspektiv att beakta om personalen är vaccinerad eller inte.

Socialstyrelsens information till personal om vaccination mot covid-19

Viktigt att arbeta smittförebyggande

Här hittar du grundläggande regler och stöd för att arbeta smittförebyggande i vård och omsorg:

Kunskapsstöd och utbildningar 

Många kunskapsstöd och utbildningar som tagits fram under pandemin är fortfarande relevanta för verksamheternas arbete.

  • Webbutbildning i basala hygienrutiner, som är speciellt anpassad till arbete inom hemtjänst, särskilt boende, LSS-boende och bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen.
  • Stöd i arbetet med basala hygienrutiner (pdf)
  • Introduktionspaket för ny personal som främst riktar sig till ny personal inom socialtjänst och kommunalt finansierad hälso- och sjukvård i såväl kommunala som privata verksamheter.

Introduktion till arbete i vård och omsorg, del ett
Introduktion till arbete i vård och omsorg, del två

På Kunskapsguiden hittar du fler stöd för att hindra smitta inom äldre- och funktionshinderomsorgen

Patientsäkerhet

Socialstyrelsen har samlat information, kunskapsstöd och vägledningar inom patientsäkerhet. Stödet vänder sig till medarbetare brett inom hälso- och sjukvården.

Samlat stöd för patientsäkerhet

Handlingsplan för ökad patientsäkerhet (pdf)

Svar på vanliga frågor

Här hittar du svar på vanliga frågor om kommunal hälso- och sjukvård

Senast uppdaterad:
Publicerad: