Utbildningar, material och vägledning

Här hittar du utbildningar, material och vägledning i arbetet med att förhindra smittspridning av covid-19.

Introduktionspaket för ny personal

Denna utbildning riktar sig främst till ny personal inom socialtjänst och kommunalt finansierad hälso- och sjukvård i såväl kommunala som privata verksamheter.

Utbildningen togs fram för att stötta såväl kommunala som privata arbetsgivare under covid 19-pandemin. Den ger ny personal som kommer in i verksamheterna baskunskap för att arbeta inom äldre och funktionshindersomsorg.

Introduktion till arbete i vård och omsorg

Webbutbildningar om basala hygienrutiner i vård och omsorg

Webbutbildning för personal

En utbildning i basala hygienrutiner som är speciellt anpassad till arbete inom hemtjänst, särskilt boende, LSS-boende och bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen. Utbildningen är utformad för att kunna användas i det dagliga arbetet såväl under pandemin som efter. Den tar cirka en timme och kan användas enskilt eller i grupp. Den är kostnadsfri och nås via Socialstyrelsens utbildningsportal. Utbildningsportalen fungerar inte i Internet explorer - använd en annan webbläsare, till exempel Chrome eller Firefox. Utbildningen finns både på svenska och engelska.

Basala hygienrutiner i vård och omsorg

Basic hygiene routines in healthcare and care

Webbutbildning för chefer

Att förebygga och förhindra smitta är en viktig del av socialtjänstens verksamheter. Det är den som bedriver verksamheten har ansvar för att se till att rutiner finns på plats och följs i arbetet. Nu har Socialstyrelsen tagit fram en utbildning som stödjer chefer i att följa och följa upp reglerna. Utbildningen är webbaserad, kostnadsfri och tar ca 45 minuter att gå igenom. Du behöver logga in för att ta del av utbildningen.

Förebygga och förhindra smitta – för chefer i vård och omsorg

Senast uppdaterad:
Publicerad: