Utbildningar, material och vägledning

Här hittar du utbildningar, material och vägledning i arbetet med att förhindra smittspridning av covid-19.

Introduktionspaket för ny personal

Nedan hittar du ett nationellt introduktionspaket som främst riktar sig till ny personal inom socialtjänst och kommunalt finansierad hälso- och sjukvård i såväl kommunala som privata verksamheter.

Paketet är framtaget för att stötta såväl kommunala som privata arbetsgivare under covid-19-pandemin. Det ger ny personal som kommer in i verksamheterna baskunskap för att arbeta inom äldre- och funktionshindersomsorg. Introduktionspaketet består av en utbildning i två delar där Socialstyrelsen tagit fram del ett och Ersta Sköndal Bräcke högskola tagit fram del två.

Introduktion till arbete i vård och omsorg, del ett

Introduktion till arbete i vård och omsorg, del två

Utbildningar för att hindra smittspridning och skydda personal

Karolinska Institutet har tagit fram e-utbildningar med fokus på hygienprinciper och användning av personlig skyddsutrustning.

Utbildning 1 - hindra smittspridning och skydda personal som arbetar inom svensk hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Utbildning 2 - triage och användande av personlig skyddsutrustning.

Karolinska Institutet - övergripande information e-utbildningar om covid-19

Karolinska Institutet - e-utbildningar på engelska, arabiska, persiska och ryska

Kompletterande utbildning till dig som arbetar inom vård och omsorg

Nedan finns en komplettering till webbutbildningarna om att hindra smittspridning och att använda skyddsutrustning. Den kompletterande utbildningen vänder sig främst till verksamma inom äldre- och funktionshindersomsorg och till de som är nya i sina roller. Den kan också användas som ett stöd i att lära andra, mindre vana kollegor vad som gäller.

Publicerad: