Utbildningar, material och vägledning

Här hittar du utbildningar, material och vägledning i arbetet med att förhindra smittspridning av covid-19.

Introduktionspaket för ny personal

Nedan hittar du ett nationellt introduktionspaket som främst riktar sig till ny personal inom socialtjänst och kommunalt finansierad hälso- och sjukvård i såväl kommunala som privata verksamheter.

Paketet är framtaget för att stötta såväl kommunala som privata arbetsgivare under covid-19-pandemin. Det ger ny personal som kommer in i verksamheterna baskunskap för att arbeta inom äldre- och funktionshindersomsorg. Introduktionspaketet består av en utbildning i två delar där Socialstyrelsen tagit fram del ett och Marie Cederschiöld högskola tagit fram del två.

Introduktion till arbete i vård och omsorg, del ett

Introduktion till arbete i vård och omsorg, del två

Utbildningar för att hindra smittspridning och skydda personal

Karolinska Institutet har tagit fram webbutbildningar med fokus på hygienprinciper och användning av personlig skyddsutrustning.

Utbildning 1 - hindra smittspridning och skydda personal som arbetar inom svensk hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Utbildning 2 - triage och användande av personlig skyddsutrustning.

Karolinska Institutet - övergripande information webbutbildningar om covid-19

Karolinska Institutet - e-utbildningar på engelska, arabiska, persiska och ryska

Webbutbildning om basala hygienrutiner i vård och omsorg

En utbildning i basala hygienrutiner som är speciellt anpassad till arbete inom hemtjänst, särskilt boende, LSS-boende och bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen. Utbildningen är utformad för att kunna användas i det dagliga arbetet såväl under pandemin som efter. Den tar cirka en timme och kan användas enskilt eller i grupp. Den är kostnadsfri och nås via Socialstyrelsens utbildningsportal. Utbildningsportalen fungerar inte i Internet explorer - använd en annan webbläsare, till exempel Chrome eller Firefox. 

Basala hygienrutiner i vård och omsorg

Senast uppdaterad:
Publicerad: