Möjligheten att anmäla intresse för försäljning av materiel via Socialstyrelsen har upphört

Den 1 juni upphörde möjligheten att via Socialstyrelsen anmäla sitt intresse för försäljning av materiel och utrustning till hälso- och sjukvården för företag.

Socialstyrelsen bedömer att de inköps- och logistiksystem som har upparbetats under hanteringen av covid-19 är tillräckligt robusta för att tillgodose hälso- och sjulvårdens behov av utrustning. Fler erbjudanden från företag som vill sälja materiel och utrustning behövs därför inte i nuläget.

Företag har kunnat bidra till en effektiv hantering av de omedelbara behoven av skyddsutrustning och annan utrustning som används för att minska smittspridningen av covid-19 inom hälso- och sjukvård.

Myndigheten genomför kompletterande inköp till kommuner och regioner, när deras ordinarie avtal och rutiner för beställning, leveranser och mottagning av utrustning är otillräckliga och när länsvis mäkling av utrustning inte är tillräckliga.

Vi tackar för det stora engagemanget som företag har visat för att gemensamt hitta lösningar på akuta materielbrister.

Publicerad: