Information om covid-19 till chefer och huvudmän i kommunen

Covid-19 klassas inte längre som en allmänfarlig eller samhällsfarlig sjukdom. Däremot är det fortfarande en anmälningspliktig sjukdom. För dig som arbetar inom vård och omsorg är det viktigt att hålla i det smittförebyggande arbetet.

Det här gäller nu

Covid-19 klassas inte längre som en allmänfarlig eller samhällsfarlig sjukdom. Det fortsätter dock att vara en anmälningspliktig sjukdom. 

Läs mer om anmälningspliktiga sjukdomar och vad det innebär hos Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande testning för covid-19

  • Patienter och omsorgstagare med symtom som kan vara covid-19 rekommenderas i vissa fall att testas.
  • Testning kan också vara aktuellt i samband med smittspårning enligt regionala riktlinjer.

Mer om testning för covid-19 hos Folkhälsomyndigheten

Regionala anpassningar

Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan användas som ett komplement till gällande föreskrifter och regionalt och lokalt utarbetade riktlinjer där du arbetar. Vårdgivare och huvudmän ansvarar också för att verksamheterna har goda hygienrutiner och inför extra skyddsåtgärder vid behov, för att förhindra smitta.

Information om covid-19 för personal i vård och omsorg hos Folkhälsomyndigheten

Vaccination mot covid-19 – rekommendation från 1 oktober 2023

Folkhälsomyndigheten har inte någon generell rekommendation för vård- och omsorgspersonal om vaccination mot covid-19. Däremot rekommenderas bland annat personer som är 65 år och uppåt, samt riskgrupper, att ta en dos av det uppdaterade vaccinet mot covid-19 i höst.

Vaccinet skyddar enligt Folkhälsomyndigheten mot allvarlig sjukdom och död.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer för vaccination mot covid-19 från den 1 oktober 2023

Frågor och svar om vaccination mot covid-19

Viktigt att arbeta smittförebyggande

Här hittar du grundläggande regler och stöd för att arbeta smittförebyggande i vård och omsorg:

Kunskapsstöd och utbildningar

På Kunskapsguiden hittar du fler stöd för att hindra smitta inom äldre- och funktionshinderomsorgen

Ansvar för god kvalitet

Insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. Det gäller även verksamheter som bedrivs enligt LSS. Den som bedriver socialtjänst eller en verksamhet enligt LSS ansvarar för att det finns ett ledningssystem för verksamheten. Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet.

Läs mer om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Senast uppdaterad:
Publicerad: