Frågor och svar för kommunal hälso- och sjukvård

Här hittar du som arbetar inom kommunal hälso- och sjukvård svar på vanliga frågor som berör ditt arbete. För att de ska vara aktuella går vi igenom alla frågor och svar regelbundet. Datumet anger frågans publiceringsdatum och uppdateras endast om svaret har justerats. Mer information om hur du och din arbetsplats kan hantera covid-19 hittar du på vår samlingssidor.

Var kan jag hitta information gällande vaccinet och vaccination mot covid-19? (29 januari 2021)
Hur ofta bör man byta munskydd och rengöra visir när de används för ”source control”, det vill säga att skydda personer som behöver vård och omsorg från att smittas från personalen? (11 januari 2021)

När personalen använder munskydd och visir som ”source control” behöver de hantera munskyddet och visiret så att de hindrar smittspridning. Man ska aldrig flytta munskyddet från munnen och sedan sätta tillbaka det. Det är också viktigt att den som använder munskydd undviker att ta i ansiktet. När de går från en person till en annan ska munskyddet slängas.

Personal som använder visir för flergångsbruk behöver få information om hur de ska rengöra och förvara visiren.

Vad är skillnaden mellan arbetskläder, skyddskläder och personlig skyddsutrustning? (8 april 2020)

Det är viktigt att veta skillnaden mellan arbetskläder, skyddskläder och skyddsutrustning. Här kan du läsa om de regler som alltid gäller. Ta även del av din regions information för regionala vårdhygienrutiner för covid-19 samt dess riktlinjer för personlig skyddsutrustning.

Arbetskläder är kläder personal använder på jobbet när de kommer i fysisk kontakt med vård- och omsorgstagare. Arbetskläderna ska ha korta ärmar. De ska bytas dagligen, eller så snart som möjligt om de blir smutsiga eller annars vid behov. De ska gå att tvätta i 60 grader.

Skyddskläder ska användas utanpå arbetskläderna vid vård- och omsorgsmoment där det finns risk för att arbetskläderna kan smutsas ner genom direktkontakt med en person, dennes kroppsvätskor eller annat biologiskt material (till exempel hud och hudfragment). Med skyddskläder menas plastförkläde, skyddsrock eller motsvarande. Skyddshandskar ska användas vid vård- och omsorgsmoment som innebär risk för att händerna kommer i kontakt med kroppsvätskor.

Syftet med skyddskläder är att skydda arbetskläder och därmed hindra smittspridning mellan patienter eller den som får omsorg.

Reglerna om arbetskläder och skyddskläder finns i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2015:10) om basal hygien i vård och omsorg

Personlig skyddsutrustning är den utrustning arbetstagare har på sig för sin egen säkerhet. Det finns olika typer av skyddsutrustning. Vid skydd mot smitta kan det exempelvis handla om skyddsglasögon, visir, skyddsrock, munskydd och andningsskydd. Skyddsåtgärder, som den personliga skyddsutrustningen, ska utgå från den bedömda risken i aktuell vård- och omsorgssituation.

Senast uppdaterad:
Publicerad: