Tog över vårdnaden: "Inget svårt beslut"

De har öppnat sitt hem och sina hjärtan för många barn och gör det som krävs för att hjälpa dem. Nu har Sara och Fredrik tagit över vårdnaden för ett av barnen för att ge honom en trygg och stabil uppväxt.

Kvinna med barn
Personerna på bilden är inte desamma som i texten.

Saras och Fredriks berättelse

– Det var inget svårt beslut. Han har varit hos oss sedan han var ett år och vi älskar honom, säger Fredrik om beslutet att ta över vårdnaden för Andreas.

Andreas kunde inte flytta tillbaka till sin mamma. Det var tydligt att hon aldrig skulle klara hans omsorg. I stället för att fortsätta vara hans familjehem fick Sara och Fredrik ta över vårdnaden.

– Det handlar om pojkens trygghet. Nu ska han bo hos oss tills han blir vuxen, säger Sara.

"Som vår egen”

Andreas kom till Sara och Fredrik tillsammans med sitt syskon för flera år sedan. Sara engagerade sig inte bara i barnen utan även i mammans situation. Det gjorde stor skillnad för båda barnen.

Sara och Fredrik märkte att det de gjorde gav resultat. De fick mycket bekräftelse från omgivningen, hälso- och sjukvården, förskolan och socialtjänsten. Det gav dem en härlig känsla och bekräftelse på att det var det här de skulle göra.

– Vi har tagit Andreas till oss som om han var vår egen och ska göra det som krävs för att hjälpa honom och de andra barnen som finns i vår familj, säger Sara.

– När vi märker att barnen är trygga, när de får förtroende för oss, då känns det fantastiskt, säger Fredrik.

Stöd från socialtjänsten

Även om det var ett självklart beslut för Sara och Fredrik att ta över vårdnaden om Andreas, så menar de att det är viktigt att förstå att en så kallad vårdnadsöverflytt betyder att de har det fulla ansvaret, oavsett vad som händer. Till exempel om barnet får svårigheter i skolan eller om det visar sig att barnet har psykiska funktionsnedsättningar som man inte tidigare har upptäckt.

Av egen erfarenhet vet Sara och Fredrik att tuffa och jobbiga situationer kan uppstå. Socialtjänsten finns dock kvar och kan ge dem visst stöd.

Familjehemsplaceringen upphörde när vårdnaden fördes över till Sara och Fredrik. Däremot är socialtjänsten skyldig att ”i sin omsorg om barn och ungdom tillgodose det särskilda behov av stöd och hjälp som kan finnas” även efter vårdnadsöverflytten. De som tidigare varit familjehemsföräldrar kan, om de vill, få fortsatt stöd från kommunen. Sara och Fredrik har ett sådant avtal med kommunen. I det regleras vad som ska gälla efter vårdnadsöverflyttningen.

– Det är viktigt att skriva in i avtalet att man kan omförhandla vissa saker som till exempel ersättningen om förutsättningarna förändras, även om det är svårt att prata pengar i detta sammanhang, säger Sara.

De har kvar samma socialsekreterare som jourplacerade Andreas hos dem.

– Hon hör av sig en gång om året och kollar hur det går för oss, säger Sara.

Bra samarbete med mamman

Relationen till Andreas mamma är fortfarande viktig för dem. Sara och Fredrik har ett bra samarbete med henne och de träffas någon gång per år när hon hälsar på Andreas.

– Hon har som en symbolisk handling skrivit ett intyg till sin son att hon har godkänt oss som hans föräldrar, säger Sara.

Kort om familjen

Just nu ser familjen ut så här: Två placerade barn och ett barn som de tagit över vårdnaden för

Bor: I hus på mindre ort

Ålder: Sara och Fredrik är i 40-årsåldern