Hjälper barn att hitta rätt i Sverige

Språk, kultur, religion och regler. Sådant kan göra det svårt för personer från andra länder att hitta rätt i det svenska samhället. Som familjehem hjälper Jamal och hans fru Samira barn och unga att lära sig förstå och skapa sig ett liv i det land som nu är deras.

En man och kvinna står och pratar med ungdomar
Personerna på bilden är inte desamma som i texten.

Jamal och Samiras berättelse

Jamal kommer från Mellanöstern. När han först kom till Sverige för nästan 30 år sedan fick han jobb inom skolan.

Där mötte han barn från andra länder och förstod att de inte mådde bra. Det gjorde inte deras föräldrar heller.

– Det är ingens fel, det är kulturerna som skiljer sig åt. De tar med sig sin kultur hit och den passar inte alltid in här. De förstår inte hur Sverige fungerar, säger Jamal.

Började som familjerådgivare

Jamal började pratade med barnens föräldrar. Kommunen uppmärksammade att det fungerade bättre i familjerna efter att han gjort det. Han erbjöds jobb som familjerådgivare. Genom samtal hjälpte han familjerna till rätta i Sverige.

– Sen blev jag familjehem, säger Jamal.

Han fick frågan från kommunen om han kunde ta hand om ett barn i förskoleåldern.

– Jag visste ingenting om familjehem. Jag frågade hur mycket jag skulle betala. De skrattade och sa att jag skulle få ersättning, säger han.

Flickan stannade hos Jamal och Samira tills hon blev vuxen. Under den tiden tog de också emot andra barn. En del fick stanna några veckor, andra har bott i familjen i allt från fyra till sex år och ibland ännu längre.

Jamal och Samira har nu tre tonåringar boende hos sig. De delar upp huvudansvaret för barnen mellan sig och sköter kontakterna med socialtjänst, skola, vård och Migrationsverket utifrån vilka behov det enskilda barnet har.

Familjehemmet måste vara stabilt

Familjehem är en fantastisk resurs för samhället tycker Jamal. Familjerna ska ta hand om någons barn, ge råd, omsorg och mycket mer. Det räcker inte med att ha ett ledigt rum. Själva familjehemmet måste vara stabilt annars blir det kaos menar han.

Flera gånger har Jamal gått igenom socialtjänstens utredning för att bli godkänd som familjehem. Det måste nämligen göras inför varje placering. De första gångerna var det svårt.

– Jag var tvungen att berätta hur jag kom till Sverige, hur situationen var i mitt hemland när jag var tvungen att fly därifrån. Men jag förstår att de måste ställa alla de här frågorna i utredningarna och att de behöver veta vissa saker, säger han.

Mycket ansvar men jättespännande

Det är mycket ansvar och tar mycket tid och energi att vara familjehem, men Jamal tycker ändå att det är jättespännande.

– Det gäller att förstå det enskilda barnets behov och skapa en miljö där de litar på dig. Då kommer de börja prata om allt de har i sitt bagage. Sedan kan du hjälpa dem att förstå mer om kulturen här i Sverige, hur samhället fungerar och då kan de gå vidare. Det handlar om respekt, tålamod och förståelse, säger Jamal.

Här tycker Jamal att han kan bidra. Han förstår de här barnens kultur och vilka frågor och funderingar de kan ha.

– Jag har kontakt med många av barnen fortfarande. Det är fantastiskt att se deras utveckling. Att jag har bidragit till att de kan landa och gå vidare i livet. Då känner jag att jag har lyckats.

Kort om familjen

Just nu ser familjen ut så här: Tre placerade barn

Bor: I villa utanför stor stad

Ålder: Jamal och Samira är mellan 45 och 60 år