Informationsmaterial till kommuner

Här finns informationsmaterial som kan hjälpa dig som arbetar i kommun att rekrytera till familjehem och andra uppdrag. Under varje material som visas hittar du vilka format som finns.

Allt material har producerats och ägs av Socialstyrelsen. Under kampanjperioden 2024-2025 kan kommuner ta del av och använda materialet i sina egna kanaler. Materialet får endast användas i samband med att rekrytera till familjehem och andra uppdrag. 

Läs budskapsgrunden för informationskampanjen Gör en insats

Filmer

Vår film Gör en insats finns att ladda ner i flera format för olika kanaler.

Film: Gör en insats, webb och väntrums-tv 45 sekunder 

 

Ladda ner 16:9 för webb och väntrums-tv

Film: Gör en insats, webb och väntrums-tv – 30 sekunder 

 

Ladda ner 16:9 för webb och väntrums-tv

 

Film: Gör en insats, sociala medier 15 sekunder 

 

Ladda ner 1:1 för sociala medier

 

Ladda ner 4:5 för sociala medier

 

Ladda ner 9:16 för sociala medier

Foldrar och informationsblad

Här finns både en övergripande folder för alla uppdrag och en folder som kort presenterar varje uppdrag mer ingående. Foldrarna kan skrivas ut men det går också att ladda ned tryckfiler och skicka till valfritt tryckeri. I tryckfilerna finns möjlighet att lägga till kommunens logotyp som avsändare tillsammans med Socialstyrelsens.

Det finns också ett enklare informationsblad för utskrift.  

Informationsfolder för utskrift, A5-format, 4 sidor

Foldrarna nedan har avsändaren Socialstyrelsen tillsammans med Sveriges kommuner.

 

Informationsfolder för tryck, A5-format, 4 sidor

 

Informationsblad för utskrift i A4-format, 1 sida

 

Affischer

Affischerna finns i två olika storlekar. På affischerna för tryck finns möjlighet att lägga till kommunens logotyp tillsammans med Socialstyrelsens.

Affischer för utskrift, A3-format

Affischerna nedan har avsändaren Socialstyrelsen tillsammans med Sveriges kommuner. 

 

Affischer för tryck, A3-format

I tryckfilerna hittar du tre olika varianter på affisch (Kuddkrig, Tålamod, Kramar).

Affischer för tryck i A3-format (zip-fil med InDesign filer)

 

Affischer för tryck, format 50x70 cm

I tryckfilerna hittar du tre olika varianter på affisch (Kuddkrig, Tålamod, Kramar).

Affischer för tryck i format 50x70 cm (zip-fil med InDesign filer)

 

Affischer för tryck, format 1185x1750 mm (Eurosize)

I tryckfilerna hittar du tre olika varianter på affisch (Kuddkrig, Tålamod, Kramar). Kan även användas som stillbild på digitala informationstavlor.

Affischer för tryck i format 1185x1750 mm (zip-fil med InDesign filer)

 

Affischer för tryck, format 1920x1080 mm (16:9)

En liggande affisch format i 16:9-format. Kan även användas digitalt som till exempel en stillbild på väntrums-tv där du kan lägga till kommunens logotyp. I tryckfilerna hittar du tre olika varianter på affisch (Kuddkrig, Tålamod, Kramar).

Affischer för tryck i format 1920x1080 mm (zip-fil med InDesign-filer)

 

Affischer för tryck, format 1080x1920 mm (9:16))

En stående affisch i 9:16-format anpassat för storskyltar med mera. Möjlighet att lägga till kommunens logotyp. I tryckfilerna hittar du tre olika varianter på affisch (Kuddkrig, Tålamod, Kramar).

Affischer för tryck i format 1080x1920 mm (zip-fil med InDesign-filer)


Rollup

En rollup med samma utseende som affischerna. Det finns möjlighet att lägga till kommunens logotyp som avsändare tillsammans med Socialstyrelsens.

Rollup för tryck, format 85x200 cm

I tryckfilerna hittar du tre olika varianter på rollup (Kuddkrig, Tålamod, Kramar).

Rollup för tryck i format 85x200 cm (zip-fil med InDesign filer)

 

Nationell informationsinsats 

Under 2024 och 2025 genomför vi en nationell informationsinsats för att öka kunskapen om vad de olika uppdragen innebär. Insatsen görs på uppdrag av regeringen. Som en del av insatsen vill vi underlätta arbetet för kommuner att rekrytera och säkra tillgången till familjehem och andra uppdrag.  

Senast uppdaterad:
Publicerad: