Informationsmaterial

För att fördjupa dina kunskaper om barn som anhöriga har vi samlat information, utbildningar, filmer och stödmaterial.

Filmer för nedladdning

Socialstyrelsen har tagit fram två korta filmer i format som kan användas på er webbplats, i presentationsmaterial eller i andra kanaler. Filmerna visar situationer om barn som anhöriga och vad det betyder att bli uppmärksammad.

Film: Min pappa är sjuk

 

Ladda ner 16x9 för webb

 

Ladda ner 1x1 för Facebook och Instagram

 

Ladda ner 1x1 för LinkedIn

 

Ladda ner 4x5 för Facebook och Instagram

 

Ladda ner 4x5 för LinkedIn

 

Ladda ner 9x16 för Facebook and Instagram

Film: Min mamma är sjuk 

 

Ladda ner 16x9 för webb

 

Ladda ner 1x1 för Facebook och Instagram

 

Ladda ner 1x1 för LinkedIn

 

Ladda ner 4x5 för Facebook och Instagram

 

Ladda ner 4x5 för LinkedIn

 

Ladda ner 9x16 för Facebook och Instagram

Informationsblad och presentationsmaterial

Presentationen ger grundläggande kunskaper om barn som anhöriga. Den ger också stöd för diskussion och lärande i arbetsgruppen.

Webbutbildning

Nationell kompetenscentrum anhöriga (Nka) har på uppdrag av Socialstyrelsen tagit fram webbutbildningen Våga fråga. Utbildningen tar upp hur man beaktar barns behov av information, råd och stöd och hjälper dig att ta fram rutiner på din arbetsplats, verksamhet eller inom din organisation .

Mer information hos Socialstyrelsen

Mer information hos andra

Läs mer

En sjuksköterska rör en ung flickas hand
Om barn som anhöriga
När en förälder har allvarliga svårigheter i sitt liv får det konsekvenser för förmågan att ta hand om sitt barn.
En pojke i tonåren tittar rakt in i kameran med en känslosam blick
Hälso- och sjukvårdens ansvar
Läs mer om den lagstiftning och de bestämmelser som rör hälso- och sjukvårdens ansvar för barn som anhöriga.
En sjuksköterska pratar med sjukvårdspersonal
Säkra stödet till barn som anhöriga
Läs mer om hur du kan uppmärksamma barn som anhörigas behov av information, råd och stöd.
Publicerad: