Information om covid-19 till personal inom tandvård

Samhällets insatser har fokus på att skydda riskgrupper som äldre personer med vissa underliggande sjukdomar. Därför är du som arbetar inom tandvården där det finns riskgrupper särskilt viktig.

Senaste informationen om covid-19

Här hittar du aktuell information om covid-19 samt information på olika språk, lättläst svenska och teckenspråk.

Du kan även ringa telefonnummer 113 13 om du har allmänna frågor om covid-19. Det är det nationella informationsnumret och är öppet dygnet runt årets alla dagar.

Information på andra språk, lättläst och bildstöd

Det finns personer som kan behöva särskilt stöd av dig som arbetar i vård och omsorg för att ta till sig information om covid-19 och hur vi kan minska smittspridning. Det kan handla om personer med syn-, hörsel- eller kognitiva svårigheter eller de som inte har svenska som förstaspråk.

Personal som berörs av informationen

Informationen vänder sig till personal som arbetar i offentlig och privat tandvård. Även personal som inte arbetar med tandvård kan beröras av informationen. Det kan handla om allt från städpersonal till administratörer.

Exempel på verksamheter och insatser:

  • Allmäntandvård och specialisttandvård
  • Tandvårdspersonal som deltar i verksamhet inom BVC
  • Mobil tandvård och uppsökande verksamhet på äldreboenden (särskilda boendeformer), kommunal hemsjukvård och hemtjänst
  • Mobil tandvård och uppsökande verksamhet på boenden för personer med funktionsnedsättning och daglig verksamhet

Du är viktig på jobbet när du är frisk

Du som personal har en viktig roll i att upprätthålla en god tandvård till patienter.

Varje region ska erbjuda en god tandvård åt dem som är bosatta inom regionen.  

Det är verksamhetschefen som ansvarar för att personalen har den skyddsutrustning som är nödvändig så att du skyddar dig från att bli smittad i arbetet. Du som arbetar inom tandvården behöver följa de rutiner som gäller för din säkerhet på arbetsplatsen.

Stanna hemma när du är sjuk

Enligt Folkhälsomyndigheten ska du försöka låta bli att träffa andra människor om du känner dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber. Gå inte till jobbet, även om du bara känner dig lite sjuk. Då undviker du att smitta patienter och arbetskamrater. Du behöver vara hemma i minst två dagar efter symtomfrihet.

Publikationer inom tandvård

Effekter av covid-19 på munhälsa och tandvårdsbesök bland barn och vuxna – del 4

Faktablad del 4 – Effekter av covid-19 på munhälsa och tandvårdsbesök bland barn och vuxna, 3 maj 2022

Bilaga – Effekter av covid-19 på munhälsa och tandvårdsbesök bland barn och vuxna – del 4, 3 maj 2022

Effekter av covid-19 tandvårdsbesök bland barn och vuxna, del 3

Faktablad del 3 - besök i tandvården, 2 mars, 2021 (pdf)

Bilaga del 3 - besök i tandvården, 2 mars, 2021 (excel)

Effekter av covid-19 på besök i tandvården, del 2

Faktablad 2 - besök i tandvården, 3 november 2020 (pdf)

Effekter av covid-19 på besök i tandvården, del 1

Faktablad 1 - besök i tandvården, 25 juni 2020 (pdf)

Frågor om tandvårdens ansvar

Fråga i första hand din chef vad som gäller på din arbetsplats. Generella frågor om tandvårdens eller personalens ansvar kopplade till covid-19 kan ställas till socialstyrelsen@socialstyrelsen.se eller växeln 075-2473000

Senast uppdaterad:
Publicerad: