Inrapporteringen till Socialstyrelsens lägesbildsystem upphör

Från vecka 20 upphör inrapporteringen i Socialstyrelsens lägesbildssystem. Socialstyrelsen vill framföra ett stort tack för er rapportering i lägesbildssystemet under lång tid! Det är information som kontinuerligt har använts för att beskriva läget i Sverige.

Socialstyrelsen kommer fortsatt att följa läget och kommunal beredskapsplanering, bland annat genom länsstyrelsernas lägesbilder samt vårt fortsatta arbete i ordinarie kanaler. Vår förhoppning är att verksamheterna bibehåller en beredskapsförmåga för att kunna växla upp och påbörja inrapportering om situationen förändras.

Senast uppdaterad:
Publicerad: