Lägesbildsystem för rapportering av lägesbild och begäran om stöd

Du som är utsedd att representera din region, kommun eller länsstyrelse, rapporterar lägesbild och i förekommande fall kan du begära stöd.

Socialstyrelsens lägesbildsystem

Använd länkarna nedan för inloggning och åtkomst till respektive inmatningssida.

Rapportera lägesbild

Kommun

Region

Begära stöd

Kommun

Länsstyrelse

Vid problem med att logga in eller rapportera kontakta Supporten på drift.lagesbild@socialstyrelsen.se 

Du kan också ringa oss på 0701-624 384.

Senast uppdaterad:
Publicerad: