Vanliga frågor

Vi har frågat 1 500 nyblivna mammor om hur tiden efter förlossningen var för dem. De berättade att de önskade mer information redan under graviditeten om de situationer och behov som kan uppstå efter förlossningen. Mer kunskap skulle göra dem mer förberedda och bidra till en känsla av ökad trygghet. Här har vi samlat svaren på tio vanliga frågor samt tips om vart du kan vända dig för att få mer information, stöd eller vård.

Den första tiden efter förlossning

Det kan vara en speciell och lite konstig känsla att lämna BB-avdelningen. Under tiden på förlossningen och BB-avdelningen har det funnits nära till vårdpersonal. Nu ska man som förälder själv ta hand om sitt barn. En del längtar hem, andra känner trygghet på BB och vill gärna stanna längre. Hur länge du får stanna beror bland annat på hur din förlossning har varit, hur du och barnet mår och var i landet ni bor.

Det händer också mycket i kroppen efter en förlossning. Hormonerna påverkar både fysiskt och känslomässigt. Man kan känna av träningsvärk, ömt underliv eller spända bröst. Det kan också göra ont att gå på toaletten. 

Som mamma behöver du mycket tid att vara med barnet, men också tid till återhämtning och vila för dig själv. 

Många kvinnor känner stort stöd i att prata med anhöriga och närstående om sina upplevelser. Många känner också ökad trygghet av att prata med en barnmorska eller någon annan vårdpersonal. 

Läs mer om den första tiden efter förlossningen (1177.se)

Amning

När barnet föds ställer kroppen om sig för att producera bröstmjölk. När barnet ligger hud mot hud och när det börjar suga på bröstet frisätts hormoner hos dig som ger lugn och ro, och gör att mjölken rinner till. 

Det är inte ovanligt att det tar tid, ibland upp till en månad eller längre, innan amningen fungerar och känns trygg. Du behöver till exempel lära dig att tolka barnets signaler när det vill amma. Ni behöver båda hitta varandras rytm och det kan ta tid.

I början kan det göra ont i bröstvårtorna och det kan uppstå ömhet, rodnad och sugblåsor. Om det känns svårt att amma kan du få råd, hjälp och stöd, till exempel på BVC eller på en amningsmottagning. I många regioner kan du även kontakta BB den första veckan efter förlossning. Du kan också få stöd hos Amningshjälpen

Prata med din barnmorska redan under graviditeten om vart du kan vända dig där du bor för att få stöd och hjälp med amning. 

Läs mer om amning (1177.se)

Besvär i samband med amning

En del får besvär i samband med amningen. Det kan handla om såriga bröstvårtor, svampinfektion på bröstvårtorna, mjölkstockning eller bröstböld. Det är viktigt att du söker vård om du har ont eller om besvären håller i sig.

Läs mer om besvär i samband med amning (1177.se)

Alla vill eller kan inte amma

Alla kan inte amma, och några vill inte. Då kan flaskmatning med mjölkersättning vara ett alternativ. Även om amning har många fördelar för barnet måste man inte amma för att vara en bra mamma. Det viktigaste är att se sitt barn, att vara nära det och att må bra tillsammans.

Läkningsprocessen efter vaginal förlossning

Att föda barn är en ansträngning för kroppen. Lättare besvär de två första månaderna efter en förlossning är därför vanligt. Så fort barnet har kommit ut börjar kroppen anpassa sig till att inte längre vara gravid och läkningsprocessen tar vid. När livmodern drar ihop sig igen känner du eftervärkar och blöder när såret där moderkakan suttit läker. Blödningen kallas avslag. En del har också fått  bristningar i samband med förlossningen som också ska läka. 

En del nyblivna mammor får komplikationer som behöver behandling. Några av de mer ovanliga besvären är infektion i livmodern, urinvägsinfektion och blodpropp.

Det är viktigt att du är uppmärksam på din egen hälsa och ditt välmående. Sök vård om något inte känns bra. 

Läs mer om besvär efter förlossning (1177.se)

Läs mer om bristningar vid förlossning (1177.se)

Läkningsprocessen efter kejsarsnitt

I Sverige föds ungefär vart sjätte barn med kejsarsnitt. Det är ett kirurgiskt ingrepp där barnet tas ut genom ett snitt i magen och livmodern. 

Som alla operationer kan kejsarsnitt ge komplikationer. Det finns en ökad risk för Infektion i livmodern (1177.se)Urinvägsinfektion (1177.se) och Blodpropp (1177.se). Det finns också en risk för infektion i operationssåret, för större blödningar i livmodern och för att livmodern inte drar ihop sig ordentligt.

Det är viktigt att du är uppmärksam på din egen hälsa och ditt välmående. Sök vård om något inte känns bra.

Läs mer om kejsarsnitt (1177.se)

Psykiska besvär och oro efter graviditet och förlossning

Det är inte ovanligt att som nybliven mamma bli nedstämd, få humörsvängningar, känna oro eller vara mycket trött. Det beror på hormoner och kallas ibland för ”Baby Blues”. Det kan komma samtidigt som mjölken rinner till, även om det inte orsakas av den.

För en del kan nedstämdheten övergå i en depression. Det finns behandling som hjälper vid depression och ju tidigare du söker hjälp, desto fortare kan du må bättre.

När du ska få eller har fått barn kan det vara bra att planera för extra mycket lugn och ro. För en del kan besök av närstående vara till stor hjälp. För andra innebär besök stress. Fundera på vad som passar bäst för dig och tala om för din omgivning hur du vill ha det. 

Läs mer om psykiska besvär efter graviditet och förlossning (1177.se)

Sömn

Att bli förälder innebär ofta mindre sömn och mindre tid för dig själv. När du inte får en bra sömn fungerar du sämre än vanligt på flera sätt. Till exempel kan brist på sömn påverka humöret och göra att du känner dig nedstämd. Därför är det viktigt att du försöker priotera ditt eget sömnbehov.

Sov när du kan. Om du är hemma med barnet på dagen kan du till exempel försöka vila eller sova om barnet sover längre stunder. Att motionera och ta en promenad med barnvagnen kan också bidra till att förbättra sömnen. 

Det kan också hjälpa att fundera över vilka krav du har på dig själv, och om de kan minskas och anpassas till livet som småbarnsförälder.

Kontakta i första hand barnavårdscentralen, BVC, om du vill ha råd om ditt och ditt barns sömn. Om problemen är svårare kan du behöva söka hjälp via en vårdcentral.

Träning efter graviditet och förlossning

De första sex till tolv veckorna efter förlossning är en återhämtningstid för kroppen. Promenader, knipövningar för att aktivera bäckenbotten och lättare aktivering av magmusklerna är det som rekommenderas. Om du har förlösts med kejsarsnitt följer du de rekommendationer som du har fått. Ett grundläggande råd är att du ska känna efter och lyssna till din egen kropps signaler.

Knipövningar, bäckenbottenträning (1177.se) för att aktivera bäckenbotten kan du göra redan några dagar efter förlossningen. Genom att gradvis träna upp styrkan i bäckenbottenmuskulaturen minskar risken för inkontinens och/eller framfall. Det kan ta upp till 1 år innan du fått tillbaka styrkan i bäckenbotten. 

Mer om träning efter förlossning (1177.se)

Föräldraskapet

Det är en stor omställning att få barn och även om många förbereder sig väl är det ingen som vet i förväg exaxt hur det faktiskt kommer att bli. Det tar tid att lära känna varandra och du kan bli överraskad av starka känslor när du har fått barn. Känslorna kan vara både positiva och negativa. 

Det är bra att prata om förväntningar och funderingar på föräldraskapet redan i förväg. Om ni är två eller flera som delar på föräldraskapet kan det vara bra att prata om vilka förväntningar ni har på varandra som föräldrar, hur ni ser på föräldraskapet och vad som känns viktigt för att er familj ska fungera på ett bra sätt för alla.

Läs mer om föräldraskap och relationen med barnet (1177.se)

Se filmer med psykologen: Att bli förälder (1177.se)

Relation, partner, sex och samliv

Att få barn påverkar relationerna till alla närstående. Det är svårt att få tiden och orken att räcka till samtidigt som du ska lära känna ditt barn. 

Lever du i en relation kommer även denna att påverkas när ni tillsammans utvecklar en ny föräldrarelation. Det kan kännas jobbigt att ha mindre tid för varandra samtidigt som sömnen många gånger blir störd. Relationen behöver ändå få tid och utrymme. Att ta sig tid för varandra, att bara prata och lyssna, kan betyda mycket.

Det varierar från person till person hur lång tid det tar innan man vill ha sex efter förlossningen, och om du lever i en relation är det inte ovanligt att man är i otakt med sexlusten.

Läs mer om sex efter förlossningen (1177.se)

Att få syskon

Att få syskon innebär en ny situation för både föräldrar och för de barn som redan finns i familjen. Nya relationer ska skapas samtidigt som de som redan finns ska hinnas med. Det kan vara både utvecklande och utmanande att bli fler i familjen.

Både det praktiska och det känslomässiga påverkas. Det kan vara allt från hur ni ska få plats hemma, till funderingar om hur mycket tid du får för varje barn. Och det kan också väcka frågor kring hur du som förälder och partner ska räcka till.

Läs mer om att få syskon (1177.se)

Senast uppdaterad:
Publicerad: