Om Mer än bara mamma

Med den här webbplatsen vill vi uppmärksamma kvinnors hälsa och välmående efter förlossning. Vi har frågat nyblivna mammor om deras erfarenheter och lyfter fram situationer och behov som de delat med sig av. Sådant som många nyblivna mammor undrar över och sådant som bidrar till ökad trygghet.

Dela gärna "Mer än bara mamma" i dina sociala kanaler