Fakta och statistik

Sverige är ett av de länder med lägst mödradödlighet och barnadödlighet i världen. Gratis mödrahälsovård hos en barnmorska är i dag tillgänglig för alla kvinnor i reproduktiv ålder i Sverige.

Födslar

Varje år föds 110 000–120 000 barn i Sverige. Mellan 1 och 2 procent av dessa är tvillingar, trillingar eller fyrlingar. Drygt 40 procent av alla nyblivna mammor är förstföderskor.

De flesta barn föds efter 39 eller 40 fullgångna graviditetsveckor.

Drygt 5 procent av barnen föds för tidigt (prematura), före 37 fullgångna graviditetsveckor. Av dem är det drygt 900 barn som föds före graviditetsvecka 32.

Knappt 7 procent ”går över tiden” och föder barn efter 42 fullgångna graviditetsveckor.

Förlossningsvård

I Sverige finns i dag omkring 40 förlossningskliniker med kompetens för att vårda gravida, födande och nyblivna mammor och deras nyfödda barn.

Omkring 10 procent av alla nyfödda vårdas på en neonatalavdelning, till exempel om barnet är för tidigt fött eller om det behöver extra vård efter förlossningen.  

Kompetens

För att få utbilda sig till barnmorska i Sverige krävs att man har legitimation som sjuksköterska. Barnmorskeutbildning finns på 12 platser och det krävs sammanlagt 4,5 års studier.

Förlossningsläkare (obstetriker) har efter sin läkarutbildning och AT-tjänstgöring genomgått specialistutbildning inom gynekologi och obstetrik. 

Förlossningssätt

Omkring vart sjätte barn (17 procent) föds med kejsarsnitt. Av dessa är drygt hälften planerade kejsarsnitt och knappt hälften är akuta.

Drygt 6 procent av alla vaginala förlossningar avslutas med hjälp av sugklocka. Det är vanligare hos förstföderskor (11,5 procent).

Bristningar

Cirka 80 procent av förstföderskor får ytliga bristningar i slidans och underlivets hud i samband med vaginal förlossning och det läker oftast väl.

Större bristningar, som omfattar skador på den yttre och ibland den inre ändtarmsmuskeln (bristning grad 3 & 4), drabbar knappt 3 procent av alla kvinnor som föder barn. Det är vanligare bland förstföderskor (5,2 procent). Risken att drabbas av bristning grad 3 och 4 är större om förlossningen avslutas med sugklocka eller om barnet väger mycket.

Det har gjorts flera utbildningssatsningar inom området och kunskapen har ökat under de senaste tio åren. Förlossningsbristningar grad 2 fick inte så stor uppmärksamhet tidigare och kännedom om bäckenbottens anatomi och möjligheterna till behandling var begränsad

Tid på sjukhuset

I genomsnitt stannar förstföderskor ett dygn längre på sjukhus i samband med sin förlossning än omföderskor.

De kvinnor som genomgått kejsarsnitt har lite längre vårdtid på sjukhuset än de som föder vaginalt.

Tabell. Vårdtid på sjukhus i samband med förlossning
  Vaginal förlossning Kejsarsitt
Omföderskor 1,4 dygn 1,9 dygn
Förstföderskor 2,3 dygn 3,3 dygn

Amning

De flesta kvinnor väljer att amma sina barn, 95 procent av barnen får bröstmjölk vid en veckas ålder. Vid sex månaders ålder är det 13 procent av barnen som helammas och 50 procent som ammas delvis.