Vad innebär rekommendationen?

Här kan du läsa mer om rekommendationen om att ha en månads förbrukning av medicin och förbrukningsartiklar hemma.

Rekommendationen gäller dig som under en längre tid behandlas med medicin eller förbrukningsartiklar som skrivits ut av hälso- och sjukvården. Många har redan idag en god beredskap, eftersom det även tidigare varit möjligt att hämta ut i god tid.

Är du förberedd klarar du dig och din hälsa bättre vid en besvärlig situation, oavsett vad orsaken är. Samtidigt kan samhället hjälpa de som har svårast att klara sig själva. Om du redan har en månads förbrukning hemma ska du inte hämta ut mer, du har den beredskap du behöver. Tänk på att medicinerna ska räcka till alla.

Läkemedelsförmåner och högkostnadsskyddet gäller på samma sätt som tidigare och påverkas inte av rekommendationen.

För vem gäller rekommendationen?

Rekommendationen gäller dig som under längre tid behandlas med receptbelagda mediciner, till exempel medicin som används vid:

 • Förhöjt blodtryck.
 • Hjärtåkomma.
 • Astma, KOL och andra lungsjukdomar.
 • Mag- tarmsjukdomar.
 • Njursjukdomar.
 • Diabetes.
 • Psykiska sjukdomar.

Rekommendationen gäller också dig som under en längre tid använder förbrukningsartiklar som du fått utskrivna av hälso- och sjukvården, till exempel stomibandage eller utrustning för kontroll av blodsockret.

Vilka mediciner ingår inte?

 • Receptfria mediciner och förbrukningsartiklar.
 • Mediciner som skrivs ut för en kortare tids behandling.
 • Mediciner eller dosering som provas ut och kan komma att ändras.
 • Mediciner som av medicinska skäl är utskrivna så att det inte går att hämta ut nästa förpackning förrän en viss tid har passerat.
 • Mediciner som är färdigförpackade i en påse för varje dos och ibland med flera mediciner som ska tas samtidigt.
 • Livsmedel som du har fått utskrivna på recept.

Om det inte går att följa rekommendationen?

I vissa fall kan det vara svårt att ordna en månads beredskap hemma. Varorna kan vara tillfälligt slut eller svåra att lagra hemma, till exempel om de tar mycket plats, behöver förvaras i kylskåp eller är brandfarliga. I de fallen är det bättre att ha en så god beredskap som möjligt än ingen alls.

En del mediciner är utskrivna så att det inte går att hämta ut en månad i förväg och då gäller inte rekommendationen. Det gäller till exempel vissa narkotikaklassade mediciner.

Om varorna tillfälligt är slut kan du istället hämta ut tidigare vid nästa tillfälle, om det är möjligt enligt ditt recept.

Publicerad: