Vanliga frågor och svar

Behandlas du med medicin eller förbrukningsartiklar som du fått utskrivna av hälso- och sjukvården? Då kan rekommendationen om att ha förbrukning för en månad hemma gälla dig. Här hittar du vanliga frågor och svar om rekommendationen, om den gäller dig och hur du kan förbereda dig.

Hur gör jag för att ha en månads beredskap hemma?

Om du hämtar ut receptbelagda mediciner och förbrukningsartiklar en månad innan de är slut har du alltid en månads förbrukning hemma. Tänk på att alltid använda de äldsta medicinerna först.

Räcker det med en månads egenberedskap?

Ja, det räcker med en månads beredskap hemma. Om du har en större mängd medicin hemma ökar risken för att den behöver kasseras, för att den blivit för gammal eller för att din behandling har ändrats. När du precis har hämtat ut kommer du att ha mer än en månads förbrukning hemma om varje uttag är på tre månader.

För att medicinerna ska räcka till alla som behöver dem är det viktigt att du inte sparar en större mängd hemma än den som rekommenderas. Om du har en månads förbrukning har du en tillräckligt bra beredskap om någon medicin eller förbrukningsartikel tillfälligt är slut eller om andra störningar uppstår.

Påverkas mitt högkostnadsskydd om jag hämtar ut tidigare?

Nej, ingenting har förändrats i regelverket för receptbelagda mediciner och förskrivna förbrukningsartiklar. När två tredjedelar av förbrukningstiden har gått sedan du gjorde ditt senaste uttag inom högkostnadsskyddet kan du göra ett nytt uttag.

Mängden som kan hämtas ut styrs fortfarande av vad din läkare eller sjuksköterska skrivit på ditt recept.

Mer information: Så fungerar högkostnadsskyddet - Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket TLV

Behöver jag få en större mängd utskriven av vården?

Nej, däremot kan du behöva förnya ditt recept en månad tidigare.

Varför rekommenderas en månads extra förbrukning hemma när det är brist på flera mediciner och förbrukningsartiklar?

Om fler har beredskap hemma minskar risken att bli utan viktiga mediciner eller förbrukningsartiklar. Risken är också mindre att du behöver kontakta hälso- och sjukvården eller apotek för att akut få ett nytt recept eller medicin för din behandling.

Rekommendationen gäller på lång sikt – det är viktigt att hemberedskapen stärks för att vi alla i samhället ska vara bättre förberedda om det uppstår bristsituationer.

Kan medicin alltid hämtas ut en månad i förväg?

Du kan hämta ut ditt recept enligt följande:

  • Recept för tre månader i taget:
    Du kan hämta ut igen efter två månader.
  • Recept för en månad i taget:
    Du kan hämta ut igen efter 20 dagar.

En del mediciner är utskrivna så att det inte går att hämta ut en månad i förväg och då gäller inte rekommendationen. Det gäller till exempel vissa narkotikaklassade mediciner.

Kostar det mer att ha en månads extra förbrukning hemma?

Att upprätta en månads extra förbrukning kan innebära att kostnaden uppstår tidigare, det vill säga vid det tillfälle du hämtar ut din extra förbrukning. Men högkostnadsskyddet gäller som vanligt och sätter gränsen för vilket belopp mediciner och förbrukningsartiklar får uppgå till under ett år.

 

Är det brist på medicin och förbrukningsartiklar i Sverige?

Problemet med brist på vissa mediciner är internationellt. Den senaste tiden har restanmälningarna ökat men det gäller fortfarande endast några få mediciner (ungefär 4 procent). Det finns ingen generell brist på mediciner eller förbrukningsartiklar i Sverige. Ibland kan dock brist uppstå och då är det bra att ha byggt upp en egen beredskap hemma motsvarande en månads förbrukning. Det minskar sårbarheten om det blir en bristsituation i samhället.

På Läkemedelsverkets webbplats kan du läsa mer om vilka mediciner som är restanmälda och eventuella alternativ. Där finns också information om när det kan bli brist på läkemedel och hur länge den kan förväntas pågå.

Information om ett visst apotek har det läkemedel som står på receptet finns hos Fass.

Vad händer om jag inte följer rekommendationen?

Att skapa en månads beredskap hemma är en rekommendation och inte tvingande. Om du har förbrukning för en månad hemma minskar risken för att du blir utan mediciner eller förbrukningsartiklar som du behöver för din behandling.

Publicerad: