Gäller rekommendationen mig?

Här får du hjälp att se om rekommendationen gäller dig. Det kan vara svårt att följa rekommendationen, om till exempel förbrukningsartiklar tar stor plats eller om receptet inte är skrivet så att du kan hämta ut en månad i förväg. 

Svara på frågorna för att se vad som gäller för dig och om du behöver göra något för att ha en månads förbrukning hemma. Du kan också se i vilka situationer du inte behöver göra något, till exempel om du redan har en månads förbrukning hemma eller om dina mediciner eller förbrukningsartiklar inte omfattas av rekommendationen.

Se om du behöver göra något

Bilden visar ett flödesschema som visar om rekommendationen om en månads förbrukning av medicin hemma gäller dig. Du kan ladda ner den pdf för att lyssna eller läsa rekommendationen.

Här kan du ladda ner bilden som pdf.

Du behöver inte göra något

  • Om du bara använder receptfria mediciner eller förbrukningsartiklar.
  • Om du redan har en månads förbrukning av dina mediciner hemma.
  • Om din medicin eller dos kan ändras på grund av utprovning.
  • Om du får mediciner färdigförpackade i en påse för varje dos.
  • Om du har mediciner som är utskrivna för en kortare tids behandling
  • Om du får livsmedel utskrivna i medicinskt syfte.
Publicerad: