Warbixin ku qoran af-Soomaali

Här finns information om svensk socialtjänst på somaliska.

Carruurtu waxay u baahan yihiin waalidkood

 

Filimo badan oo ku saabsan adeegyada bulshada

Hadday carruur ama qoysas caawimo u baahan yihiin

 

Hadday carruur ama qoysas caawimo u baahan yihiin

 

Haddii aanu ilmuhu guriga ku noolaan karin

 

Haddaysan qoysku iyo adeegga bulshadu heshiis ahayn

Ku saabsan shaqada adeegga bulshada ee carruurta iyo qoysaska
Om socialtjänstens arbete med barn och familjer.
Su'aalo iyo jawaabo
Frågor och svar om LVU.
Senast uppdaterad:
Publicerad: