Njurtransplantation från en levande donator

Njurar kan transplanteras både från avlidna och levande donatorer. Det går nämligen att leva med bara en njure. Drygt en tredjedel av alla njurtransplantationer sker med en njure från en levande donator, eftersom behovet inte täcks genom njurdonation från avlidna.

En njurdonation från en levande givare innebär att en svårt njursjuk person får en frisk njure från en släkting eller annan närstående. I sällsynta fall förekommer även njurdonation från anonym givare, där givaren inte har en relation till någon njursjuk person.

Donationsregistret omfattar inte donation från levande givare.

Att donera en njure

För att kunna donera sin ena njure måste man vara myndig och fullt frisk. Den som vill donera utreds noggrant under ett antal månader enligt ett nationellt utredningsprotokoll. Utredningen innebär bland annat en grundlig hälsoundersökning och samtal med kurator. Om utredningen visar att den som vill donera är lämplig som donator måste det säkerställas att donator och mottagare matchar varandra immunologiskt för att organet inte ska stötas bort.

Att välja att donera en njure är ett livslångt beslut. Beslutet ska vara grundat på egen fri vilja, utan påtryckningar från andra. Ett skriftligt samtycke ska upprättas.

Njurbytesprogram

Skulle det visa sig att den tilltänkta donatorn inte matchar mottagaren finns möjlighet till korsvis donation genom att delta i ett njurbytesprogram. Njurbytesprogrammet bygger på ett samarbete mellan alla transplantationscentra i Sverige.

Grunden i njurbytesprogrammet är enkelt uttryckt en databas som innehåller utredda donatorer och mottagare som inte matchar varandra. Genom databasen kan man hitta nya potentiella matchningar, så att njurdonatorer matchas med andra personer än dem de ursprungligen hade tänkt donera sin njure till. På så vis hoppas man kunna öka antalet njurdonationer från levande givare.

Organhandel är förbjudet

Att sälja eller köpa ett organ är förbjudet enligt svensk lag.

Vill du donera till en njursjuk i din närhet?

Kontakta den njursjuka personens njurmedicinska mottagning eller dialysavdelning.

Publicerad: