Socialtjänsten hjälper barn och familjer

Socialtjänsten arbetar för barns bästa, i de flesta fall i samarbete med föräldrarna. Här har vi samlat information om socialtjänstens arbete.

Film: Barn behöver sina föräldrar

Syntolkad version – Barn behöver sina föräldrar

 

Fler filmer om socialtjänsten

Film: Om barn och familjer behöver hjälp

 

Film: Om någon anmäler oro för ett barn

 

Film: Om ett barn inte kan bo hemma

 

Film: Om familjen och socialtjänsten inte är överens

 

Texten på den här sidan finns på 18 språk

 

Många familjer får hjälp av socialtjänsten

Socialtjänsten finns i alla kommuner. Där arbetar socionomer med särskild kunskap om barns behov. De ska verka för att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden. Många familjer får hjälp av socialtjänsten. I praktiken kan det till exempel handla om att stötta familjer där någon av föräldrarna mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk. Socialtjänsten ska också ge stöd och hjälp till barn och föräldrar som utsätts för våld eller övergrepp.

I första hand ska det bli bättre hemma

Socialtjänsten kan hjälpa på många sätt att få det bättre hemma. Det vanliga är att man kommer överens om vilket stöd som passar familjen bäst. Familjer som har mycket konflikter kan till exempel få träffa en person som är bra på att hjälpa familjer att lösa sådana problem. Som förälder kan man till exempel få stöd i sin föräldraroll genom samtal. För barn kan det finnas möjlighet att få en kontaktperson eller att träffa andra barn i samma situation.

Alla kan ansöka om stöd och skydd

Om man tror att man behöver stöd eller skydd går det bra att själv kontakta socialtjänsten och berätta om sin situation. Både barn och föräldrar kan höra av sig till socialtjänsten för att få hjälp och stöd. För att prata med socialtjänsten kontaktar du socialkontoret i din hemkommun. På kommunens webbplats ska det finnas telefonnummer och andra sätt du kan kontakta dem på.

Den som känner oro för ett barn kan anmäla till socialtjänsten

Alla som misstänker att ett barn far illa kan anmäla sin oro för barnet till socialtjänsten. En anmälan betyder inte att man anmäler till exempel en förälder, utan att man anmäler sin oro för barnet. Om personalen i förskolan, skolan eller vården misstänker att ett barn far illa, är de skyldiga att anmäla det till socialtjänsten i den kommun där barnet bor.

Mer information om orosanmälan till socialtjänsten

Vad händer efter en anmälan?

Det är socialtjänstens uppgift att bedöma om ett barn kan behöva skydd eller stöd och att ta reda på vad som är bäst för barnet och familjen. Det kallas att socialtjänsten utreder barnets situation. I utredningen får både föräldrar och barn vara delaktiga och berätta om den aktuella situationen. Socialtjänsten kan också behöva prata med andra som känner barnet, som till exempel släktingar och lärare.

Vad får socialtjänsten berätta?

Alla som är i kontakt med socialtjänsten ska kunna lita på att känslig information inte förs vidare. Därför har socialtjänsten ett stort ansvar för att skydda information om enskilda personer. Det kallas sekretess. Som vårdnadshavare får man normalt veta allt som handlar om ens barn. Men socialtjänsten får inte berätta något för vårdnadshavaren som kan utsätta barnet för en allvarlig risk. Ju äldre barnet blir desto mer bestämmer barnet själv vad som får sägas. Äldre barn kan därför behöva ge sitt godkännande för att vårdnadshavare ska få reda på viss information.

Stöd om barnet inte kan bo kvar hemma

Om det inte fungerar att bo hemma, kan barnet behöva bo någon annanstans en tid. Barnet kan till exempel få bo i en annan familj (familjehem) eller på ett hem för vård eller boende (HVB). I en sådan situation har föräldrar rätt att få stöd från socialtjänsten. Man kan till exempel få hjälp att utvecklas i sitt föräldraskap. Målet är alltid att det ska bli så bra som möjligt för barnet.

Omhändertaganden av barn enligt LVU
Här finns information om vad som gäller när ett barn omhändertas och placeras mot vårdnadshavares vilja.
Frågor och svar
Här hittar du svar på vanliga frågor om socialtjänstens arbete enligt LVU.

Koll på soc − information för barn och unga

Koll på soc är en sajt för barn och unga om socialtjänsten. Där finns bland annat information om hur socialtjänsten kan hjälpa, svar på vanliga frågor och tips inför möte med socialtjänsten. Informationen finns på svenska, engelska och arabiska.

Koll på soc – svenska
Koll på soc – english
Koll på soc – العربية

Senast uppdaterad:
Publicerad: