Vanliga frågor om endometrios

Här får du svar på de vanligaste frågorna om endometrios.

Finns det olika grader av endometrios?

Ja, det finns olika "grader" av endometrios. Men mängden endometrios behöver inte motsvara mängd symtom, de individuella variationerna är mycket stora. I de nationella riktlinjerna har vi valt att basera rekommendationerna från hur stora symtomen är, exempelvis hur stor smärtan är. Om besvären så allvarliga att de påverkar dig i ditt vardagsliv och att vanliga smärtstillande läkemedel inte hjälper bör du söka vård.

Var kan jag få hjälp?

Du kan få hjälp hos en ungdomsmottagning, vårdcentral, elevhälsan eller gynekolog.

Vad händer vid vårdbesöket?

När du kommer till vården får du berätta hur du mår och vilka besvär du har. Det kan räcka för att du ska få börja en behandling. Du kan också få göra en gynekologisk undersökning och ibland en vaginal ultraljudsundersökning.

Vilken diet är bäst när man har endometrios?

Vi har inga rekommendationer om kost i de nationella riktlinjerna om vård vid endometrios. Vilken diet som passar är individuellt, man kan föra en kostdagbok och söka kontakt med dietist på vårdcentral för att prova sig fram och anpassa kosten.

Hur behandlas endometrios?

Om du har endometrios eller misstänkt endometrios behandlas du ofta med både värktabletter och hormoner. Det är samma behandling som vid svår mensvärk. Först får du pröva vanliga värktabletter mot smärtan, om du inte redan har gjort det. Det är också vanligt att ta p-piller varje dag, eller ett hormon som heter gestagen. När du tar hormontabletter varje dag kan du bli fri från blödningar, och då kan också smärtan försvinna. En del får biverkningar i början, men det går oftast över. Du kan behöva pröva dig fram för att hitta en behandling som passar.

Det är bra att röra på sig

Om du har mycket ont kanske du undviker att motionera. Men det är bra att röra på sig och träna regelbundet – det kan göra att du får mindre ont. En fysioterapeut kan visa dig övningar och ge råd om vad du kan göra själv för att lindra smärtan.

Ibland behövs en operation

Om behandlingen inte fungerar kan du behöva en så kallad titthålsoperation, för att läkaren ska se om du har endometrios eller inte. På flera ställen i Sverige finns det särskilda endometriosteam för dig med svårbehandlad endometrios.

Vad finns det för behandling förutom hormoner?

Någon annan behandling mot endometrios än hormonella preparat finns inte idag. Däremot finns det flera behandlingar som kan dämpa en del av de symtom som endometrios kan ge. Smärtlindrande mediciner, smärtlindrande behandlingar som till exempel sjukgymnastik, TENS och akupunktur kan ofta fungera bra. Om infertilitet är ett av symtomen så kan assisterad befruktning (till exempel IVF) hjälpa många.

När är det aktuellt att ta bort livmodern?

Tyvärr är det ofta svårt att med större säkerhet veta vilka patienter med endometrios som blir påtagligt förbättrade av att ta bort sin livmoder. En del blir faktiskt försämrade i sin smärta av en operation och för en del blir det ingen skillnad. Tror man däremot att det leder till förbättring och ingen annan behandling fungerat, så kan operation rekommenderas. Att operera bort livmodern är främst aktuellt för de personer med svårbehandlad endometrios som är färdiga med barnafödande, varför det oftast är ett alternativt som blir aktuellt lite senare.

Varför ger vi information till alla och inte till vårdpersonal?

Vi vet att det behövs mer kunskap både hos allmänheten och hos sjukvården för att se till att fler med symtom på endometrios söker och får vård.

Under 2018 tog Socialstyrelsen fram nationella riktlinjer, informationsmaterial och en webbutbildning för att bidra till en bättre vård vid endometrios. Materialet riktar sig såväl till primärvården och elevhälsan som till ungdomsmottagningar och vården i stort. Läs gärna mer på vår webbplats.

Stöd om endometrios