Vanliga frågor om endometrios

Här får du svar på de vanligaste frågorna om endometrios.

Var kan jag få hjälp?

Du kan få hjälp hos en ungdomsmottagning, vårdcentral, elevhälsan eller gynekolog.

Vad händer vid vårdbesöket?

När du kommer till vården får du berätta hur du mår och vilka besvär du har. Det kan räcka för att du ska få börja en behandling. Du kan också få göra en gynekologisk undersökning och ibland en vaginal ultraljudsundersökning.

Hur behandlas endometrios?

Om du har endometrios eller misstänkt endometrios behandlas du ofta med både värktabletter och hormoner. Det är samma behandling som vid svår mensvärk. Först får du pröva vanliga värktabletter mot smärtan, om du inte redan har gjort det. Det är också vanligt att ta p-piller varje dag, eller ett hormon som heter gestagen. När du tar hormontabletter varje dag kan du bli fri från blödningar, och då kan också smärtan försvinna. En del får biverkningar i början, men det går oftast över. Du kan behöva pröva dig fram för att hitta en behandling som passar.

Ibland behövs en operation

Om behandlingen inte fungerar kan du behöva en så kallad titthålsoperation, för att läkaren ska se om du har endometrios eller inte. På flera ställen i Sverige finns det särskilda endometriosteam för dig med svårbehandlad endometrios.

Vad kan jag göra själv?

Om behandlingen inte fungerar kan du behöva en så kallad titthålsoperation, för att läkaren ska se om du har endometrios eller inte. På flera ställen i Sverige finns det särskilda endometriosteam för dig med svårbehandlad endometrios.

Varför ger vi information till alla och inte till vårdpersonal?

Vi vet att det behövs mer kunskap både hos allmänheten och hos sjukvården för att se till att fler med symtom på endometrios söker och får vård.

Under 2018 tog Socialstyrelsen fram nationella riktlinjer, informationsmaterial och en webbutbildning för att bidra till en bättre vård vid endometrios. Materialet riktar sig såväl till primärvården och elevhälsan som till ungdomsmottagningar och vården i stort. Läs gärna mer på vår webbplats.

http://www.socialstyrelsen.se/endometrios

 

 

 

Publicerad: