Anmäl dig till donationsregistret

Genom donationsregistret kan du enkelt registrera din inställning till att donera organ och vävnader om du skulle avlida på ett sådant sätt att donation är möjlig. En anmälan till donationsregistret innebär att du kan vara säker på att ditt beslut kommer till sjukvårdens kännedom oavsett vad som händer dig och andra under livets gång.
Donationsregistret
Här kan du anmäla dig till donationsregistret. Du kan också kontrollera, ändra eller ta bort en tidigare anmälan. Det är din senaste anmälan till donationsregistret som gäller.

Förälder och vårdnadshavare får anmäla barn upp till 15 år till donationsregistret.
Observera att anmälan för barn upp till 15 år endast kan göras utan bank-id. Det går inte att använda förälders och vårdnadshavares bank-id.

Barn som fyllt 15 år får själva bestämma och anmäla om de vill registrera sig i donationsregistret.

När du registrerar dig kan du välja mellan fyra olika alternativ:

  • Ja till donation av organ och vävnader för transplantation och annat medicinskt ändamål.
  • Ja till donation av organ och vävnader men enbart för transplantation. 
  • Nej till donation av organ och vävnader.
  • Att du inte längre vill vara med i donationsregistret och därför vill stryka alla uppgifter som finns.

Anmäl dig med eller utan bank-id eller annan e-legitimation

Om du anmäler dig med e-legitimation hamnar din anmälan direkt i donationsregistret och inget bekräftelsebrev eller annan brevkommunikation från donationsregistret är nödvändig. Du kan också kontrollera dina tidigare registrerade uppgifter genom att använda dig av e-legitimation.

Du kan även anmäla dig utan e-legitimation. Då får du en pappersbekräftelse hem i brevlådan att de uppgifter du anmält är riktiga. Om du vill ändra en tidigare anmälan är det enklast att göra en nyanmälan. Det är alltid den senast lämnade uppgiften som gäller.

Donationsregistret är sekretessbelagt

Donationsregistret startades 1996 av Socialstyrelsen i samband med att den nu gällande transplantationslagen trädde i kraft. Alla som hanterar uppgifter i registret har tystnadsplikt och reglerna kring vem som får tillgång till registret är restriktiva.

Behörig personal får söka i registret efter att en person har avlidit, eller efter att ett ställningstagande gjorts om att inte inleda eller fortsätta livsuppehållande behandling, vilket ska vara dokumenterat i patientjournalen. Ställningstagandet ska vara gjort av en legitimerad läkare i samråd med en annan legitimerad läkare.

Livsviktigt.se
Vill du veta mer om organ- och vävnadsdonation? På webbplatsen Livsviktigt.se kan du läsa mer om hur du kan ta ställning till organ- och vävnadsdonation. Där kan du också ta del av de vanligaste frågorna och svaren om donation.

Telefontider

Vi nås på telefon 075-247 30 00

Måndag–onsdag kl 10–11.30
Torsdag kl 13–15
Fredag kl 10–11.30

Kontakt

Nationellt Donationscentrum
Telefonnummer: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: