Helkroppsdonation

Den som vill donera hela sin kropp till medicinsk och anatomisk undervisning måste under sin livstid skriva ett avtal om detta med någon av de medicinska högskolorna.

​​​Institutionerna är generellt intresserade av helkroppsdonationer men avgör från fall till fall om de kan acceptera en donation. Avtalet tecknas med den mottagande institutionen vid respektive universitet, se nedan.

I avtalet kommer donatorn och mottagaren överens om vad som ska gälla, till exempel när det gäller ceremonier som kyrklig, borgerlig eller utan ceremoni, uppgifter om anhöriga, gravplats eller minneslund. Institutionen ersätter med ett fast belopp kostnader i samband med begravningen. Inga kostnader ersätts i förväg.

Den som avser att donera hela kroppen på detta sätt kan ändå välja att säga ja till donation för transplantationsändamål. Den mottagande institutionen kan ge ytterligare upplysningar om hur man gör i dessa och andra avseenden som helkroppsdonator.

Medicinska institutioner som accepterar helkroppsdonationer:

  • Umeå universitet, Institutionen för integrativ medicinsk biologi, avdelningen för anatomi, tel 090‑786 51 43
  • Uppsala universitet, Institutionen för medicinsk cellbiologi, enheten för anatomi, tel 070‑865 97 16, 018‑471 44 40
  • Göteborgs universitet, Institutionen för biomedicin, tel 031‑786 47 39
  • Karolinska institutet, neurovetenskap/Linköpings universitet, tel 08‑33 68 55, helkroppsdonation@ki.se, se även www.ki.se/helkroppsdonation.
Senast uppdaterad:
Publicerad: