Anmäl dig till donationsregistret

I donationsregistret kan du anmäla din inställning till att donera organ och vävnader efter din död. Alla kan anmäla sig oavsett ålder, sjukdomar och levnadsvanor.
Donationsregistret
Här kan du anmäla dig till donationsregistret. Du kan också kontrollera, ändra eller ta bort en tidigare anmälan. Det är din senaste anmälan till donationsregistret som gäller.

Det finns många som har ett donationskort för att visa sin inställning till donation. Men för att vara helt säker på att din vilja kommer till vårdens kännedom ska du även anmäla dig till registret. Berätta även för dina närstående vad din vilja är.

Anmäla barn

Barn som fyllt 15 år kan själva anmäla sig till donationsregistret. Förälder eller vårdnadshavare kan anmäla barn upp till 15 år till donationsregistret. Observera att denna anmälan enbart kan göras utan bank-id.

Byte av namn eller adress

Om du har bytt namn eller adress behöver du inte själv lämna dina nya uppgifter till donationsregistret. Registret uppdateras automatiskt två gånger per år mot Skatteverkets folkbokföringsregister.

Sekretess

Alla uppgifter som finns i donationsregistret är sekretessbelagda. Det betyder att de som hanterar uppgifter i registret har tystnadsplikt och reglerna kring vem som får tillgång till registret är restriktiva. Socialstyrelsen kan därför inte lämna ut information om din anmälan i donationsregistret per telefon eller mejl. Du kan själv kontrollera dina uppgifter i donationsregistret genom att logga in med bank-id.

Fakta om donationsregistret
  • År 2019 var drygt 1,7 miljoner anmälda till registret och det blir fler varje dag.
  • Av dessa 1,7 miljoner är cirka 70 procent positivt inställda till donation.
  • År 2019 var den äldsta organdonatorn 85 år.

Telefontider

Vi nås på telefon 075-247 30 00

Måndag, tisdag, onsdag och fredag 10.00–11.30
Torsdag 13.00–15.00
Telefonen är stängd helgdag och dag före helgdag.

 

Kontakt

Nationellt Donationscentrum
Telefonnummer: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: