/

Publikationer/webbutik

Publikationer om smittskydd hos Folkhälsomyndigheten

Den 1 juli övertog Folkhälsomyndigheten det samordnande ansvaret för smittskyddsområdet. Samtidigt övertog myndigheten en rad publikationer. Sök publikationer om smittskydd hos Folkhälsomyndigheten.

Föreskrifter & allmänna råd

Sök bland Socialstyrelens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS).

Inaktuella publikationer

Inaktuellt publikationer finns inte på webbplatsen. För att få tillgång till dessa kontakta myndighetens arkivfunktion.

Mer hos oss

Blanketter

Nyhetsbrev

Kontakt

Socialstyrelsens publikationsservice
075-247 38 80