/

Publikationer/webbutik

Föreskrifter & allmänna råd

Letar du efter Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd?

Sök i Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS).

Inaktuellt material

Letar du efter tidigare utgivna publikationer som inte längre gäller?

Sök bland vårt inaktuella material

Mer hos oss

Blanketter

Nyhetsbrev

Kontakt

Socialstyrelsens publikationsservice
075-247 38 80