Flyktingsituationen

Samlat stödmaterial och information för dig som i ditt arbete inom hälso- och sjukvården eller socialtjänsten möter nyanlända flyktingar. Läs mer om vård och omsorg för asylsökande och andra flyktingar.

/

Publikationer/webbutik

Publikationer om smittskydd hos Folkhälsomyndigheten

Den 1 juli övertog Folkhälsomyndigheten det samordnande ansvaret för smittskyddsområdet. Samtidigt övertog myndigheten en rad publikationer. Sök publikationer om smittskydd hos Folkhälsomyndigheten.

Publikationer om familjerätt och familjerådgivning hos MIA

Den 1 september övertog Myndigheten för internationella adoptionsfrågor, MIA, ansvar för frågor som rör adoption, familjerådgivning, faderskap och föräldraskap, vårdnad och umgänge.  Publikationer inom dessa områden finns numera hos MIA.

Föreskrifter och vissa blanketter finns kvar hos Socialstyrelsen, samlad information på sidan familjerätt.

Föreskrifter & allmänna råd

Sök bland Socialstyrelens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS).

Inaktuella publikationer

Inaktuellt publikationer finns inte på webbplatsen. För att få tillgång till dessa kontakta myndighetens arkivfunktion.

Mer hos oss

Blanketter

Nyhetsbrev

Kontakt

Socialstyrelsens publikationsservice
075-247 38 80