Nyheter

Införandet av ny teknik inom socialtjänsten går långsamt

E-hälsa och välfärdsteknik kan bli avgörande för socialtjänstens service i framtiden. Men i många kommuner går införandet trögt.


Tydligare regler ska ge säkrare läkemedelshantering i vården


Kartläggning visar brister i vården av kvinnor efter förlossning