Nyheter

Med anledning av uppgifter i SVT:s Uppdrag Granskning

SVT:s Uppdrag Granskning redovisar i ett program uppgifter om personer som beviljats svensk sjuksköterskelegitimation efter att ha köpt examensbevis i annat EU-land utan att ha gått utbildningen. Socialstyrelsen ser allvarligt på detta och kommer lyfta frågan till de olika samarbetsforum inom EU/EES som myndigheten deltar i.


Principer för digitala vårdtjänster ska bidra till säker vård


Färre äldre får socialtjänstinsatser – trygghetslarm vanligast