Nyheter

Barn kommer ej till tals vid tvister

Ett av tre barn får aldrig tala enskilt med socialtjänstens familjerättsutredare inför domstolsbeslut om vårdnad, boende och umgänge. Det visar Socialstyrelsens kartläggning. Domstolen ska med stöd av utredningen fatta beslut om vad som är barnets bästa och då väga in barnets vilja. Många kommuner har satt en åldersgräns för enskilda samtal, vilket gör det svårt för små barn att komma till tals.


Stöd för att nå och förstå vården viktigt vid psykisk sjukdom


Var vaksam på kikhosta för att skydda spädbarnen