Nyheter

Svårt med långsiktig krishantering i vården

Svenska landsting är ledningsmässigt förberedda på att klara allvarliga händelser, som till exempel en större olycka eller terrordåd. Att hantera kritiska lägen på längre sikt är däremot svårare. Det visar en analys gjord av Socialstyrelsen.


Stödet till barn vars föräldrar är frihetsberövade behöver stärkas


Totala cancerdödligheten minskar