Ebolautbrottet 2014

Har du frågor om ebola? På vår sida om ebola finns information om vart du kan vända dig.

Nyheter

Många har övat med skyddsutrustning för ebola

Drygt 2400 personer i olika delar av hälso- och sjukvården har hittills övat praktiskt med personlig skyddsutrustning. Dessutom finns omkring 300 vårdplatser i landet där man initialt kan isolera personer som kan vara smittade av ebola.


Äldre får färre olämpliga läkemedel


Skärpta krav på bemanning på alla äldreboenden