Nyheter

Minst kompetensutveckling till oerfarna barnutredare

Över 4 000 socialsekreterare som arbetar med barn och unga fick under förra året ta del av en mångmiljonsatsning på kompetensutveckling. Få insatser riktades dock till vikarier och handläggare utan socionomexamen, visar Socialstyrelsens utvärdering.


Svagheter med valfrihetssystem för de mest utsatta


HSAN flyttar till Socialstyrelsen