Nyheter

Det stora antalet asylsökande har påverkat vård och tandvård

Det stora antalet asylsökande har varit påfrestande för hälso- och sjukvården. Särskilt utsatta områden är primärvård, tandvård och psykiatri. "Överlag har landstingen klarat att bemöta situationen genom olika åtgärder, men de regionala skillnaderna är stora" säger utredaren Viktoria Svensson. Ett utbrett problem är språksvårigheter och tolkbrist.


Gravida bör få information om fosterrörelser


Socialtjänstinsatser till personer med funktionsnedsättning 2015