Ebolautbrottet 2014

Har du frågor om ebola? På vår sida om ebola finns information om vart du kan vända dig.

Nyheter

Tidig diagnos av astma och KOL minskar lidande

Astma och KOL är luftvägssjukdomar som orsakar stort lidande och drabbar över en miljon svenskar. Med Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer ska patienterna få tidigare diagnos, bättre sjukdomskontroll och fler återbesök. "På så sätt kan sjukligheten minskas och vården på sikt spara pengar", säger projektledaren Elisabeth Eidem.


Många har övat med skyddsutrustning för ebola


Äldre får färre olämpliga läkemedel