Nyheter

Färre spädbarnsföräldrar röker

Allt färre mammor röker när barnen är riktigt små, men pappornas rökning har inte minskat lika mycket. Det visar ny statistik om spädbarnsföräldrars rökvanor från Socialstyrelsen. Av alla barn födda 2016 levde cirka 11 procent i ett hem där någon rökte när barnet var åtta månader. Det är en minskning med ungefär 8 procentenheter jämfört med 1999.


Rekordmånga anmälde sig som donatorer


Stora skillnader i stödjande insatser för småbarnsfamiljer