Nyheter

Patientsäkerheten skiljer stort mellan landstingen

Nästan var tionde patient i hälso- och sjukvården drabbas av vårdskador. Men skillnaderna är stora mellan landstingen, exempelvis när det gäller vårdrelaterade infektioner och trycksår. Det tyder på att fler skador kan förhindras, enligt Socialstyrelsens lägesrapport om patientsäkerhet.


Ojämn kompetens hos barnutredare


Regler om bemanning på äldreboenden lämnas till regeringen