Nyheter

Insatser behövs för att minska antalet dödfödda barn

Varje år föds i snitt fyra döda barn per 1 000 födda barn i Sverige. Andelen har inte minskat under en tioårsperiod. Socialstyrelsen föreslår nu i en ny rapport flera insatser för att öka kunskapen och minska antalet barn som dör före födseln.


Allt färre drabbas av hjärtinfarkt


Vården vid astma och KOL måste bli bättre