Nyheter

Allt färre drabbas av hjärtinfarkt

Antalet personer som insjuknar i och dör av hjärtinfarkt fortsätter att minska i Sverige, men skillnaderna mellan olika grupper är stora. Personer med låg utbildning drabbas oftare än andra. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen.


Vården vid astma och KOL måste bli bättre


Onödiga läkemedel till äldre ska minska med checklista