Nyheter

Antalet tvångsvårdade för missbruk varierar över landet

Antalet personer som vårdades dygnet runt för sitt missbruk minskade något i landet förra året men de regionala skillnaderna i tvångsvård är stora. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen.


Medicinska aborter i hemmet allt vanligare


Fler sjuksköterskor vidareutbildar sig – professionsmiljarden har följts upp