Nyheter

Vården vid astma och KOL måste bli bättre

Vården behöver bli bättre på att upptäcka patienter med astma och KOL, och alltid erbjuda rökavvänjning. Det visar Socialstyrelsens utvärdering av vården vid astma och KOL.


Onödiga läkemedel till äldre ska minska med checklista


Antalet strokefall fortsätter att minska