Nyheter

Diabetesvården har ännu inte nått målen

De nationella målnivåer som fastställts för diabetesvården i landet uppnås inte. En första uppföljning av målnivåerna visar att det är en bra bit kvar innan landsting och regioner lyckas nå upp till målen. Men uppföljningen visar också en del positiva resultat.


Fortsatt stora skillnader i ekonomiskt bistånd


Bättre tandhälsa – men skillnader finns