Nyheter

Medicinska aborter i hemmet allt vanligare

Andelen aborter som görs tidigt i graviditeten fortsätter att öka. Ny statistik från Socialstyrelsen visar också att allt fler medicinska aborter fullföljs i hemmet.


Fler sjuksköterskor vidareutbildar sig – professionsmiljarden har följts upp


Miljardsatsning har hittills gett få konkreta resultat