Nyheter

Sjuksköterskor får förskriva naloxon

Från och med 1 november kan sjuksköterskor ges behörighet att förskriva och ordinera överdosmotgiftet naloxon. Därmed är samtliga föreslagna föreskriftsändringar i Läkemedelsverkets och Socialstyrelsens utredning som syftar till att öka tillgängligheten till läkemedlet nu genomförda.


Principer för digitala vårdtjänster ska bidra till säker vård


Färre äldre får socialtjänstinsatser – trygghetslarm vanligast