Nyheter

Nya språkkrav viktigt för patientsäkerheten

Genom en ändring i patientsäkerhetsförordningen ställs från den 15 april i år krav på kunskaper i svenska, danska eller norska för hälso- och sjukvårdspersonal som utbildat sig inom ett annat EU-land och vill arbeta i Sverige. Tidigare ställdes dessa krav bara på dem som utbildat sig utanför EU.


Stora regionala skillnader för ekonomiskt bistånd


Nya rekommendationer vid plötslig oväntad spädbarnsdöd