Nyheter

Olivia Wigzell ny generaldirektör för Socialstyrelsen

Regeringen har utsett Olivia Wigzell till ny generaldirektör för Socialstyrelsen. Olivia Wigzell är i dag generaldirektör vid SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering.


Ökat antal drogrelaterade dödsfall


Minst kompetensutveckling till oerfarna barnutredare