Nyheter

Nu stärks brukarnas inflytande i nio myndigheter

Nio myndigheter upprättar ett samarbete för att bättre ta vara på patienters och brukares erfarenheter. I förlängningen kommer dessa att få större möjlighet att påverka prioriteringar av morgondagens forskning och kunskapsstöd till vård och omsorg.


Ensamkommandes situation togs upp på europeisk konferens i Stockholm


Insatserna för personer med schizofreni behöver samordnas