Nyheter

HSAN flyttar till Socialstyrelsen

Idag den 1 juli flyttar Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) från Kammarkollegiet till Socialstyrelsen. HSAN beslutar i frågor om behörighet för hälso- och sjukvårdspersonal, exempelvis återkallelse av legitimation.


Svagheter med valfrihetssystem för de mest utsatta


Stora regionala skillnader i antalet organdonatorer