Nyheter

Fler insatser mot narkotikadödligheten krävs

Den narkotikarelaterade dödligheten är för hög. Därför lämnar Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten en åtgärdsplan till regeringen i dag. Ökad tillgång till läkemedelsassisterad behandling, utbildning om överdoser och ett nytt varningssystem är några av förslagen för att minska dödligheten.


Fler måste få hjälp att förebygga undernäring


Införandet av ny teknik inom socialtjänsten går långsamt