Nyheter

Många organdonatorer – men behovet fortsatt stort

Hittills i år har 91 avlidna personer kunnat bli organdonatorer. Det innebär ett resultat i nivå med 2016, då antalet donatorer var högre än någonsin tidigare. Samtidigt är det fortsatt många som står på väntelistan för ett nytt organ.


Könsdysfori ökar – särskilt bland unga


Underlag till demensstrategi lämnas över