Nyheter

Insatserna minskar för barn med funktionsnedsättning

Kommunernas insatser för personer med funktionsnedsättning ökar, visar en ny rapport från Socialstyrelsen. Men barnen hamnar efter. Både korttidsvistelse och korttidstillsyn har minskat de senaste åren, vilket ökar pressen på deras närstående.


Många kommuner känner till självmordsplaner bland ensamkommande


Ny webbplats ska locka fler att hjälpa barn och unga