Nyheter

Socialstyrelsen tillbakavisar kritik mot nya riktlinjer

Debattreplik av Arvid Widenlou Nordmark, enhetschef, med flera, som ett svar på kritik mot remissversionen av nya nationella riktlinjer för vård vid depression och ångest på DN Debatt den 15 januari. Repliken publicerades på DN Debatt den 17 januari 2017.


Organdonatorer ökar för fjärde året i rad


Gärna samtal om levnadsvanor – men frågor på webben passar inte alla