Nyheter

Fortsatt stora skillnader i ekonomiskt bistånd

Det är fortfarande stora regionala skillnader i fördelningen av ekonomiskt bistånd över landet. I en del kommuner får en av tio ekonomiskt bistånd medan det i andra kommuner knappt betalas ut något ekonomiskt bistånd alls.


Bättre tandhälsa – men skillnader finns


Fortsatt många dödsskjutningar bland unga män