Nyheter

Stora skillnader i väntetider för plats på äldreboende

Det finns stora skillnader i hur länge äldre får vänta för plats på särskilt boende. Fler äldre får vård för alkoholmissbruk - och antalet äldre med hemsjukvård har ökat. Det visar den nya rapporten Vård och omsorg om äldre från Socialstyrelsen, som också lyfter siffror rörande hemlöshet och läkemedelsanvändning bland äldre.


Marginell ökning av utomlänsvård


Flertal fall av suicid bland ensamkommande asylsökande barn och unga