Nyheter

Alla gravida bör få information om fosterrörelser

Socialstyrelsen går i dag ut med rekommendationer om att alla gravida kvinnor bör få information om fosterrörelser. Om kvinnans beskrivning av fosterrörelserna tyder på att de blivit färre eller svagare bör hon utan avvaktan erbjudas en undersökning av fostret.


Många äldre upplever ensamhet och oro


Organdonationerna ökar men behovet är fortsatt stort