Nyheter

Fler äldre dör av alkoholrelaterade orsaker

Fler äldre dör av orsaker som kan kopplas till alkohol. Främst har andelen kvinnor ökat. Antalet personer 65 år och äldre som får vård för diagnoser relaterade till alkohol ökar också, enligt en ny rapport från Socialstyrelsen.


Insatserna minskar för barn med funktionsnedsättning


Många kommuner känner till självmordsplaner bland ensamkommande