Nyheter

Fortsatt stort behov av organdonatorer

Hittills i år har 139 avlidna personer kunnat hjälpa andra svårt sjuka genom att donera sina organ. Samtidigt har 27 personer dött i väntan på en transplantation. I dag inleds Donationsveckan, för att få fler att göra sin vilja att donera känd.


Tidigt föräldrastöd kan hjälpa utsatta spädbarn


Målnivåer ska förbättra vården i livets slutskede