Nyheter

Vård vid endometrios ska förbättras med nya riktlinjer

Kunskapen om sjukdomen endometrios behöver bli betydligt bättre inom vården. Det är också viktigt att smärtan inte normaliseras, att vårdinsatser sätts in tidigt och att fler får tillgång till individualiserad behandling. Det är några centrala delar när Socialstyrelsen för första gången publicerar nationella riktlinjer för endometrios.


Socialstyrelsen kontrollerar beräkningar om åldersbedömning


Allt fler placerade barn använder psykofarmaka