Nyheter

Socialstyrelsen rekommenderar att nyfödda screenas för sjukdomen SCID

Socialstyrelsen föreslår att alla nyfödda barn ska testas för sjukdomen SCID, svår kombinerad immunbrist. Med sådan screening skulle 2-3 barn varje år kunna få diagnos och behandling för den dödliga sjukdomen. Förslaget går nu ut på remiss till den 20 juni.


Införandet av ny teknik och e-tjänster i socialtjänsten går trögt


Ökning av kommunal personlig assistans för barn