Nyheter

För få KOL-patienter får hjälp att sluta röka

Astma och KOL är folksjukdomar som orsakar andningsproblem och genererar höga kostnader för samhället. Att sluta röka är en av de absolut viktigaste åtgärderna för att minska sjukligheten. Men möjligheten att få hjälp till rökstopp skiljer mellan de olika landstingen, visar Socialstyrelsens utvärdering.


Patienter nöjda med samtal om ohälsosamma levnadsvanor


Fler fall och frakturer bland äldre kan förebyggas