Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Nyheter

Stora regionala skillnader inom äldreomsorgen

Förra året skedde en viss minskning av andelen äldre personer som fick tio eller fler läkemedel. Det råder dock stora skillnader mellan kommunerna. Det visar rapporten Öppna jämförelser 2018 – Vård och omsorg om äldre


Socialstyrelsen föreslår: Ny vårdform för placerade barn kan ge mer jämlik vård


Nationella riktlinjer för epilepsivården klara