Nyheter

Socialstyrelsen stärker arbetet med ensamkommande barn

Igår fattade regeringen beslut om att det ska inrättas ett Kunskapscentrum för ensamkommande barn på Socialstyrelsen. Redan nu arbetar myndigheten med att stödja kommuner och landsting i deras arbete med ensamkommande och i en analys som nu görs finns även ett särskilt fokus på flickorna, som utgör knappt 20 procent av de ensamkommande barnen.


Andelen kejsarsnitt och allvarliga bristningar varierar stort i landet


Stora skillnader i äldres läkemedelsanvändning