Nyheter

Ny kartläggning av digitala vårdtjänster – nationell uppföljning föreslås

Antalet digitala läkarbesök har ökat kraftigt. Patienter i storstäderna är de mest frekventa användarna och 90 procent av dem är under 50 år, visar en kartläggning som Socialstyrelsen gjort. Förutsättningarna för kvalitetsuppföljning av digitala vårdtjänster skiljer sig mellan landstingen, därför föreslås att detta sker nationellt.


Steg mot en ny nationell högspecialiserad vård


Allt fler kommuner har rutiner vid våldsutsatthet