/

Psykisk ohälsa

För att förbättra situationen för personer med psykisk ohälsa ska Socialstyrelsen bidra med kunskap, statistik och utvärdering. Barn och unga samt personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik ska prioriteras.

Personer med psykisk ohälsa ska ha tillgång till en jämlik, kunskapsbaserad och säker vård och omsorg av god kvalitet. Så är det inte riktigt i dag. Därför har regeringen tagit fram en plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa för perioden 2012–2016. I planen ger regeringen Socialstyrelsen i uppgift att

Samlat kunskapsstöd om adhd

Flera myndigheter står bakom ett samlat kunskapsstöd om adhd. Kunskapsstödet tar bland annat upp vad adhd är, läkemedelsbehandling, hur en utredning går till och hur man ställer diagnos. Det finns också ett särskilt informationsmaterial till personer som själva har adhd eller är föräldrar till ett barn med adhd, och en film med tillhörande diskussionsfrågor som riktar sig till skolpersonal och föräldrar.

Samlat kunskapsstöd om adhd på kunskapsguiden.se