/

Balansera mera – kampanj för att förhindra fallolyckor

Balansera mera – tips och råd för att förhindra fallolyckor i vardagen – är en nationell kampanj som pågår den 3–9 oktober 2016. Årets tema är mat, motion och mediciner.

Årets kampanj samordnas av Socialstyrelsen.
Vi tar fram material som du som jobbar med att förhindra fallolyckor i kommuner, föreningar och organisationer kan använda i aktiviteter under kampanjveckan. Materialet består bland annat av broschyrer, affischer, logotyper med mera.

Här kan du ladda ner och beställa kampanjmaterialet kostnadsfritt:

Förebygg fallolyckor med rätt balans i mat, motion och mediciner

Varje år vårdas cirka 50 000 personer över 65 år på sjukhus till följd av en fallolycka och cirka 1 000 personer dör. Många av de här olyckorna går att förhindra. Med enkla balansövningar och genom att hitta balansen i kylskåp och medicinskåp kan fallolyckor förebyggas i vardagen.

Om kampanjen

Kampanjen finns också på Facebook. Gå gärna in och gilla sidan och berätta vad ni ska göra för aktiviteter under kampanjveckan:

Kampanjtema: mat, motion och mediciner

  • Mat – Ät näringsriktigt för att inte tappa balansen
  • Motion – Balansträna och motionera för att få bättre balans
  • Medicin – Se över läkemedel för att inte tappa balansen

Årets kampanj för att förhindra fallskador i vardagen – Balansera mera –
pågår den 3 – 9 oktober 2016 och samordnas av Socialstyrelsen.

Förra årets kampanj, Bättre balans, samordnades av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.