DRG-koder och text

Grupperna i NordDRG definieras genom kod och text. NordDRG i Sverige är ett system för patientklassificering och består av cirka 1 800 grupper som gäller slutenvård, psykiatri, rehabilitering, specialiserad öppenvård och, från och med 2017, primärvård.

NordDRG är ett sekundärt patientklassificeringssystem, till skillnad från primära klassificeringssystem, till exempel ICD-10. Med sekundära patientklassificeringssystem menas ett system där man grupperar enskilda patienters vårdhändelser i större grupper utifrån medicinsk synvinkel och efter hur resurskrävande de är, beräknat med hjälp av en algoritm.

NordDRG är indelat i 29 kapitel som kallas MDC (Major Diagnostic Categories). Huvuddiagnosen bestämmer vilket kapitel DRG-grupperna ska tillhöra.

Kodtextfiler till NordDRG

NordDRG i Sverige är ett system för patientklassificering. Systemet består av 1 920 grupper som gäller somatisk och psykiatrisk specialistvård, rehabilitering, specialiserad öppenvård och primärvård.

NordDRG är indelat i 29 kapitel som kallas MDC (Major Diagnostic Categories). Huvuddiagnosen bestämmer vilket kapitel DRG-grupperna ska tillhöra. Koder och texter till MDC och DRG finns i kodtexter till NordDRG.

Dagsjukvård

DRG som av en expertpanel bedömts vara mer omfattande och/eller resurskrävande insatser än vad ett vanligt mottagningsbesök normalt kräver i den specialiserade öppenvården. Dagsjukvården är uppdelad på dagkirurgi, dagmedicin samt endoskopier.

I nedanstående filer finns förteckning över DRG-baserad definition av dagsjukvård i tidigare versioner av NordDRG men från och med 2018 års version finns informationen i den sedvanliga filen med DRG-texter till NordDRG (se ovan).

Kontakt

För NordDRG-frågor (sekundär klassificering)
Senast uppdaterad:
Publicerad: