Äldreguiden – webbaserade jämförelser av hemtjänst och äldreboenden

Äldreguiden är stängd tills vidare. Vi arbetar på att så snart som möjligt hitta en lösning för att presentera uppgifterna på ett jämförbart sätt.

Fram tills dess hänvisar vi till undersökningarna som varit underlag till Äldreguiden: 

På webbsidorna som presenterar undersökningarna finns resultat sammanställda i excelfiler. Det finns också ett webbverktyg där det går att ta fram uppgifter, ner på enhetsnivå, om vad de äldre tycker och hur verksamheterna arbetar. I det webbverktyget går det dock inte att göra jämförelser av verksamheterna inom kommunerna.

Kontakt

Äldreundersökning
Senast uppdaterad:
Publicerad: