Äldreguiden – webbaserade jämförelser av hemtjänst och äldreboenden

Äldreguiden är stängd för tillfället. En ny version kommer preliminärt att lanseras under juni 2022.

Äldreguiden kommer fortsatt att vända sig främst till allmänheten och ge möjlighet att jämföra hemtjänst och äldreboenden.

Exempel på nya inslag i Äldreguiden är information om insatser i äldreomsorgen, process för hur äldreomsorg söks och ges, rättigheter och kostnader.

Fram tills att en ny version av Äldreguiden lanseras hänvisar vi till undersökningarna som varit källor till webbapplikationen:

På webbsidorna för undersökningarna finns resultat sammanställda i Excelfiler. Resultaten presenteras på enhetsnivå samt riks-, läns- och kommunnivå.

Kontakt

Äldreundersökning
Senast uppdaterad:
Publicerad: